Regulamin GP 2023/2024


Regulamin Grand Prix
w Tenisie Stołowym dla Dzieci i Młodzieży – 2023/2024

 1. Cel

 • popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży
 • wyłonienie najlepszych zawodników

2. Organizator: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

3. Termin i miejsce:

 • sala gimnastyczna  Gminnego  Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach,
  przy ul. Wojska Polskiego 4, w godzinach 12:00 – 15:00:
 • 25 listopada 2023 r.
 • 16 grudnia 2023 r.
 • 20 stycznia 2024 r.
 • 24 lutego 2024 r.
 • 23 marca 2024 r.
 • 13 kwietnia 2024 r.

4. Uczestnictwo

 • Cykl turniejów kierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Ziębice.
  – warunkiem uczestnictwa jest znajomość zasad gry w tenisa stołowego,  posiadanie przepisowego sprzętu (najlepiej własnego) i stroju sportowego,

5. Zgłoszenia:

 • uczestnicy zgłaszają się bezpośrednio przed turniejem u organizatora
 • w turnieju może wystąpić maksymalnie 12 zawodników
 • o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń

6. System rozgrywek:

 • w zależności od zainteresowania i rozpiętości wiekowej uczestników będą tworzone kategorie wiekowe o których zadecyduje organizator rozgrywek,
 • zawody rozgrywane będą  systemem grupowym, a następnie systemem pucharowym, który wyłoni kolejność zawodników w turnieju,
 • mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS,
 • mecze toczą się do 3 wygranych setów,
 • przy stołach sędziują uczestnicy turnieju,

Punktacja:

 • 1 miejsce – 12 pkt
 • 2 miejsce – 11 pkt
 • 3 miejsce – 10 pkt
 • 4 miejsce – 9 pkt
 • 5 miejsce – 8 pkt
 • 6 miejsce – 7 pkt
 • 7 miejsce – 6 pkt
 • 8 miejsce – 5 pkt
 • 9 miejsce – 4 pkt
 • 10 miejsce – 3 pkt
 • 11 miejsce – 2 pkt
 • 12 miejsce – 1 pkt
 • o ostatecznej kolejności miejsc w rozgrywkach decyduje suma punktów zdobyta w 6 turniejach

7. Nagrody i sprawy finansowe

 • zwycięscy poszczególnych kategorii otrzymują puchary, każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom,

 8. Organizator zapewnia:

 • piłeczki i rakietki tenisowe,

9. Postanowienia końcowe:

 • uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez organizatora,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni
 • zawodnik startuje w turnieju na własną odpowiedzialność,
 • kwestie sporne rozstrzyga Organizator,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora,