Regulamin wakacyjnych wyjazdów na basen

REGULAMIN WAKACYJNYCH WYJAZDÓW NA BASEN DO PACZKOWA LUB PARKU WODNEGO DO ZĄBKOWIC ŚL.

 1. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach planuje codziennie w terminie od 4 sierpnia do 27 sierpnia 2021r. wyjazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej na Basen Miejski do Paczkowa.
 2. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (niska temperatura powietrza, opady deszczu) planowany jest wyjazd do Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śl.
 3. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zapewnia bezpłatny przejazd oraz opiekę.
 4. Osobą odpowiedzialną za organizację wyjazdów jest Pan Michał Wereśniak – pracownik GCEiS w Ziębicach.
 5. W wyjeździe mogą uczestniczyć również osoby dorosłe, w pierwszej kolejności opiekunowie dzieci.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyjeździe po okazaniu zgody podpisanej przez rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów prawnych). Na zgodzie niezbędny jest numer kontaktowy do rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów).
 7. Zbiórka uczestników wyjazdu planowana jest w każdym dniu o godz. 9:45 przed budynkiem Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4.
 8. Planowany powrót (Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4):
  – z Basenu Miejskiego w Paczkowie – ok. godz. 16.00
  – ze Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śl. – ok. godz. 14.00
 9. Koszt pobytu na basenie pokrywa osobiście uczestnik wyjazdu:
  w przypadku Basenu Miejskiego w Paczkowie
  – bilet ulgowy 8 zł
  – bilet normalny 10 zł
  b) w przypadku Parku Wodnego w Ząbkowicach Śl. (pobyt ok. 3 godz.)
  – bilet ulgowy 8 zł/godz.
  – bilet normalny 10 zł/godz.
 10. Każdy uczeń biorący udział w wyjeździe musi posiadać ważną legitymację szkolną.
 11. Każdy uczestnik wyjazdu musi posiadać ze sobą maseczkę.
 12. Przed wejściem do autobusu każdy uczestnik wyjazdu będzie poddany pomiarowi temperatury. Osoby z podwyższoną temperaturą będą odsyłane do domu.
 13. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest przed wejściem do autobusu zdezynfekować dłonie odpowiednim środkiem dezynfekującym znajdującym się w pojeździe.
 14. Osoby dorosłe pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane do autobusu.
 15. Uczniowie, którzy niewłaściwie będą zachowywali się podczas pobytu na basenie nie mogą uczestniczyć w kolejnych wyjazdach. Osobą oceniającą prawidłowe zachowanie uczniów są uczniowie znajdujący się w autobusie.
 16. Wszyscy uczestniczy wyjazdu muszą podporządkować się poleceniom opiekunów znajdujących się w autobusie.
 17. Wszyscy uczestnicy wyjazdu zobowiązani są pozostawić po sobie porządek w autobusie.
 18. Liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.
 19. Numer telefonu służbowego do Pana Michała Wereśniaka – 502 478 323
 20. GCEiS zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.