Regulamin wakacyjnych wyjazdów na basen


 1. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w terminach
  – 4.07.-8.07.2022r.
  – 11.07.-15.07.2022r.
  – 01.08.-05.08.2022r.
  – 09.08.- 12.08.2022r.
  planuje wyjazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej na basen do Paczkowa.
 2. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (niska temperatura powietrza, opady deszczu) planowany jest wyjazd do Słonecznego Parku Wodnego w Ząbkowicach Śl.
 3. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zapewnia bezpłatny przejazd oraz opiekę.
 4. Osobą odpowiedzialną za organizację wyjazdów jest Pan Przemysław Palmowski – pracownik GCEiS w Ziębicach.
 5. W wyjeździe mogą uczestniczyć również osoby dorosłe, w pierwszej kolejności opiekunowie dzieci.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyjeździe po okazaniu zgody podpisanej przez rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów prawnych). Na zgodzie niezbędny jest numer kontaktowy do rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów).
 7. Zbiórka uczestników wyjazdu planowana jest w każdym dniu o godz. 9:30 przed budynkiem Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4.
 8. Planowany powrót (Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4):
  – z basenu w Paczkowie – ok. godz. 15.00
  – z Parku Wodnego w Ząbkowicach Śl. – ok. godz. 14.00
 9. Koszt pobytu na basenie pokrywa osobiście uczestnik wyjazdu.
 10. Każdy uczeń biorący udział w wyjeździe musi posiadać ważną legitymację szkolną.
 11. Osoby dorosłe pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane do autobusu.
 12. Uczniowie, którzy niewłaściwie będą zachowywali się podczas pobytu na basenie nie mogą uczestniczyć w kolejnych wyjazdach. Osobą oceniającą prawidłowe zachowanie uczniów jest Pan Przemysław Palmowski po konsultacji z opiekunami.
 13. Wszyscy uczestniczy wyjazdu muszą podporządkować się poleceniom Pana Przemysława Palmowskiego oraz opiekunów reprezentujących organizatora wyjazdów.
 14. Wszyscy uczestnicy wyjazdu zobowiązani są pozostawić po sobie porządek w autobusie.
 15. Liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.
 16. Numer telefonu do organizatora – 74 8 191 371.
 17. GCEiS zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.