Regulamin ALS


Regulamin Amatorskiej Ligi Siatkówki w Ziębicach (ALS)

I. ZAŁOŻENIA

   1. Celem “ALS” jest upowszechnienie siatkówki i rozwój sportu amatorskiego.
   2. Najważniejszą zasadą będzie rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.

II. REGULAMIN GRY

   1. “ALS” składa się z maksymalnie 8 drużyn
   2. Drużyna może liczyć maksymalnie 16 zawodników.
   3. W “ALS” w każdej drużynie może występować maksymalnie 1 czynny zawodnik posiadający licencje III ligi OZPS. W lidze nie mogą występować czynni zawodnicy klubów posiadający licencję PZPS i więcej niż jeden OZPS. Przed rozpoczęciem rozgrywek organizatorzy mogą sprawdzić prawidłowość zgłoszonych drużyn. Każda drużyna ma obowiązek zaznaczyć na liście zawodników osobę posiadającą licencje III ligi OZPS.
   4. Kobiety występujące w drużynie nie obejmują ograniczenia z pkt. 3.
   5. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
   6. Drużyna w czasie trwania sezonu zasadniczego może zgłosić pisemnie dodatkowych innych zawodników, nie przekraczając jednak limitu 16 zawodników (tylko w przypadku, jeżeli wcześniej zgłosiła mniej niż 16 zawodników). Nie dopuszcza się zgłoszenia do drużyny w czasie trwania rozgrywek zawodnika, który już był wcześniej zgłoszony w innej drużynie.
   7. Drużyny rozegrają mecze systemem każdy z każdym.
   8. Spotkania rozpoczynają się o godz. 9:00 w soboty na Hali Sportowej GCEiS  w Ziębicach przy ulicy Wojska Polskiego 4. Każdy mecz poprzedzi 15 minutowa rozgrzewka (rozpoczynająca się na 15 minut przed rozpoczęciem meczu). Drużyny są zobowiązane do stawienia się w gotowości do gry na sali 15 minut przed rozpoczęciem meczu. W przypadku spóźnienia drużynie zostanie skrócona rozgrzewka lub nie będzie ona przysługiwać wcale.            W przypadku nie stawienia się do 15 minut od wyznaczonej godziny meczu drużyny w pełnym składzie, sędzia ma obowiązek odgwizdania walkoweru dla przeciwników.
   9. Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów, do 25 punktów lub dwóch punktów przewagi. Za każdy wygrany set drużynie przysługuje 1 punkt, za przegrany 0 punktów.
   10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu meczu na minimum dwa tygodnie przed meczem.
   11. Poza zasadami z pozostałych punktów regulaminu, spotkania odbywać się będą zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Gry w Siatkówkę.
   12. Spotkania będzie prowadził pracownik GCEiS w Ziębicach.
   13. Rozpoczęcie rozgrywek w sobotę 16 grudnia br. roku.
   14. Zasady ustalania kolejności drużyn w tabeli punkty, stosunek małych punktów, wynik bezpośredniego spotkania.

III. Postanowienia końcowe

   1. Zgłoszenie drużyn należy złożyć organizatorom do dnia 1 grudnia  2023r.
   2. Zgłoszenie musi zawierać nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana, imiona oraz nazwiska graczy, daty urodzenia i miejsce zamieszkania, osobę kontaktową (telefon). W przypadku występowania byłych zawodników klubowych należy podać nazwę klubu, w którym dany zawodnik występował i lata uczestnictwa w rozgrywkach.
   3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników. Każda drużyna musi wraz ze zgłoszeniem złożyć oświadczenie o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko podpisane przez wszystkich zawodników.
   4. Wszelkie sprawy związane z interpretacją przepisów rozpatruje sędzia, sprawy organizacyjne rozpatruje organizator.