ZIĘBICKA GALA SPORTU SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU 2022


7 lutego 2022r. odbyła się w Ziębickim Centrum Kultury przygotowana przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach kolejna już IX Ziębicka Gala Sportu.

Sportowe podsumowanie 2022r. poprowadził Pan Andrzej Regner Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach witając liczną grupę przybyłych działaczy klubów, sekcji sportowych i stowarzyszeń, zawodników, trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego z terenu Gminy Ziębice.

Na Gali Sportu obecni byli też Burmistrz Ziębic Pan Mariusz Szpilarewicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach – Pani Agata Sobków, Pan Rafał Śledź – Sekretarz Gminy Ziębice, liczni radni gminni i powiatowi z terenu Gminy Ziębice, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Ziębicach, szefowie służb porządkowych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele stowarzyszeń oraz OSP, a także licznie zebrani mieszkańcy Ziębic.

Dyrektor GCEiS podkreślił, jak ważne dla niego oraz Burmistrza Ziębic jest wsparcie sportowców, działaczy i trenerów w realizacji jednego z podstawowych zadań każdej jednostki samorządu terytorialnego tj. rozwoju kultury fizycznej i sportu. Jednocześnie zaznaczył, że doceniane są i zauważane sukcesy i inicjatywy wszystkich bez względu na przyznane na Gali Sportu wyróżnienia i nagrody.

Nad całością przedsięwzięcia czuwała Kapituła Plebiscytu w składzie:

  • Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrz Ziębic,
  • Pan Rafał Śledź – Sekretarz Gminy Ziębice,
  • Pani Agata Antczak z Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji,
  • Pan Przemysław Palmowski – referent ds. sportu i utrzymania obiektów sportowych w GCEiS,
  • Pan Andrzej Regner – dyrektor GCEiS.

 

Zgodnie z Regulaminem Plebiscytu prawo głosu miało około 40 podmiotów związanych z działalnością sportową na terenie Gminy Ziębice. W sumie oddanych zostało 14 głosów.

Każdy z głosujących mógł oddać 5 głosów w każdej kategorii (1 miejsce – 5pkt, ……, 5 miejsce – 1 pkt).


Nominacje i zwycięzcy w kategoriach


NOMINACJE W KATEGORII IMPREZA SPORTOWA ROKU

ZWYCIĘZCA W KATEGORII IMPREZA SPORTOWA ROKU

NOMINACJE W KATEGORII DZIAŁACZ ROKU

ZWYCIĘZCA W KATEGORII DZIAŁACZ ROKU

NOMINACJE W KATEGORII SPORTOWE ODKRYCIE ROKU

ZWYCIĘZCA W KATEGORII ODKRYCIE ROKU

NOMINACJE W KATEGORII TRENER ROKU

ZWYCIĘZCA W KATEGORII TRENER ROKU

NOMINACJE W KATEGORII DRUŻYNA ROKU – JUNIORZY

ZWYCIĘZCA W KATEGORII DRUŻYNA ROKU – JUNIORZY

NOMINACJE W KATEGORII DRUŻYNA ROKU – SENIORZY

ZWYCIĘZCA W KATEGORII DRUŻYNA ROKU – SENIORZY

NOMINACJE W KATEGORII SPORTOWIEC ROKU – JUNIOR

ZWYCIĘZCA W KATEGORII SPORTOWIEC ROKU – JUNIOR

NOMINACJE W KATEGORII SPORTOWIEC ROKU – SENIOR

ZWYCIĘZCA W KATEGORII SPORTOWIEC ROKU – SENIOR

Nagrodę Fair Play ufundowaną przez Club Rotary Ziębice otrzymała Amelia Derkacz była zawodniczka UKS 1 w piłce ręcznej.


Kapituła Plebiscytu, zgodnie z Regulaminem, przyznała wyróżnienia i nagrody specjalne za 2022r.

NAGRODY SPECJALNE


WYRÓŻNIENIA


Dodatkowe nagrody finansowe za promocję Gminy Ziębice otrzymali – Krystyna Flis, Justyna Pawełek i Paweł Pastuszka (biegi ekstremalne)

W trakcie Gali swój występ wokalny miała uczennica klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz Centrum Kształcenia Muzycznego „Hit” Milenka Regner, prowadzona przez Panią Anetę Leńską.

Wspaniałe zaprezentowały się  również w krótkim występie zawodniczki drużyny gimnastyczek „Gracja” oraz zawodnicy klubu tanecznego „Aktan”.

Wielkie podziękowania za przygotowanie Gali Sportu należą się: pracownikom GCEiS w Ziębicach Panu Jurkowi Brzostkowi, Panu Przemysławowi Palmowskiemu, Pani Barbarze Rak – szefowej Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Ziębicach, a także pracownikom ZCK Panu Maćkowi Głowackiemu oraz Panu Jakubowi Statkiewiczowi.

Specjalne nagrody dla zwycięzców kategorii indywidualnych ufundowała firma Budimex reprezentowana na Gali Sportu Przez Pana Wojciecha Lesisza – dyrektora ds. handlowych.

Na zakończenie Burmistrz Ziębic oraz Dyrektor GCEiS życzyli wszystkim w 2023 roku samych sukcesów i radości  z uprawiania sportu i zaprosili na kolejną X edycję Ziębickiej Gali Sportu.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach