AKCJA „POLA NADZIEI” W GMINIE ZIĘBICE


„Pola Nadziei” to międzynarodowy program, którego celem jest pozyskanie pieniędzy na rzecz hospicjów i pomoc ludziom terminalnie chorym. Został on zapoczątkowany w 1998 roku, a od 2000 roku jest realizowany w Polsce. Program polega na sadzeniu cebulek żonkili w miejscach publicznych. Każda cebulka jest symbolem nadziei dla osoby chorej i jej bliskich. Wiosną, gdy zakwitają żonkile, organizowane są kwesty i zbiórki pieniędzy na rzecz hospicjów, także w Gminie Ziębice. Tym razem kwesta odbyła się 2 czerwca 2024r. na Stadionie Miejskim w Ziębicach w ramach Dni Ziębic, a do akcji, której koordynatorem jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, włączyły się Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie. Akcja odbywa się corocznie we współpracy z Hospicjum Domowym Nadzieja w Strzelinie. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów Hospicjum przekazuje Gminie Ziębice systematycznie sprzęt rehabilitacyjny, m.in. łóżka dla obłożnie chorych, który można wypożyczyć bezpłatnie w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Akcja w bieżącym roku kalendarzowym prowadzona była najpierw w wymienionych powyżej szkołach, a jej kulminacyjnym punktem była kwesta podczas wspomnianych już wcześniej Dni Ziębic. Oprócz zbiórki pieniędzy odbyła się również sprzedaż ciast przygotowanych przez rodziców uczniów. W ramach akcji zebrano ogółem 4112,25 zł.

Szczególne podziękowania należą się koordynatorom akcji w szkołach oraz pracownikom szkół, którzy angażują się w promowanie akcji:

Pani Magdalena Masłowska – Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie

Pani Patrycja Kuś i Pani Danuta Kudryńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach

Pani Agnieszka Korczewska, Pani Agnieszka Bartkiewicz i Pani Elżbieta Sawicka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

Podziękowania należą się również wszystkim rodzicom, którzy upiekli smaczne i apetycznie wyglądające ciasta, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, która zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy w dniu wolnym od zajęć lekcyjnych.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za każdy grosz.

Andrzej Regner – dyrektor GCEiS w Ziębicach