„Umiem Pływać 2024” – I Edycja


„Umiem Pływać 2024” –  I Edycja

23 maja br. zakończyła się kolejna edycja bezpłatnych wyjazdów na basen „Słoneczny Park Wodny” w Ząbkowicach Śląskich w ramach projektu „Umiem Pływać”.
Wyjazdy na basen były realizowane w okresie od 14.03.2024 r. do 23.05.2024 r. Łącznie odbyło się 10 lekcji.

W wyjazdach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 z Ziębic, Szkoły Podstawowej w Henrykowie i Zespołu Szkół i Przedszkoli z Niedźwiedzia. Opiekunami grup byli Pani Agnieszka Korczewska (SP4), Pani Katarzyna Jarosz (SP2), Pani Ewa Zając (SPH) i Pani Katarzyna Sztyler-Kościarz.

Celem programu standardowo było promowanie zdrowego stylu życia połączone z nauką pływania.
Projekt dotyczył dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

Na ostatnich zajęciach odbył się egzamin z umiejętności opanowanych w trakcie trwania programu. Oczywiście wszyscy uczniowie zdali go bez większych trudności, co potwierdza uzyskanie dyplomu.

Organizatorem wyjazdów było Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, a koordynatorem programu na terenie Gminy Ziębice był Przemysław Palmowski.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach