Mała scena 2023


Sprawozdanie z VI Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych
Dla Klas I-III Szkół Podstawowych
„Mała scena 2023”

VI Gminny Przegląd Amatorskich Form odbył się 25 kwietnia 2023r w Ziębickim Centrum Kultury, którego organizatorem był Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu.
Tegoroczną tematyką były „Ekologiczne działania są wzorem do naśladowania”. Na scenie zaprezentowały się grupy teatralne z Henrykowa, Niedźwiedzia i Ziębic. Każdy teatr zaprezentował swój własny, autorski pomysł na spektakl, wykorzystując rozmaite techniki i zaskakujące rozwiązania scenograficzne.
Podczas odbywającego się przeglądu wystąpiły 3 zespoły. Mali aktorzy ze Szkoły Podstawowej nr2 w Ziębicach zaprezentowali przedstawienie pt.: „Na straganie”. Grupa teatralna Szkoły Podstawowej w Henrykowie wystawili sztukę pt. ” W harmonii z przyrodą”. A uczniowie ze Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu „Świat woła o pomoc”. Spektakle oceniało niezależne jury w składzie:
1. Barbara Ryba – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach
2. Wiktor Ochał– Kierownik Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach
3. Aneta Leńska – trener wokalny, menadżer działań artystycznych

Po naradzie jury podjęło decyzję, która okazała się jednogłośna:
I miejsce – mali aktorzy z ZSiP w Niedźwiedziu
II miejsce – grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie
III miejsce – artyści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach

Oprócz nagród grupowych Jury przyznało indywidualne wyróżnienia za osobowość aktorską, otrzymali je:
1. Łucja Cieślachowska ze szkoły podstawowej w Henrykowie
2. Dominik Ciastowicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.
3. Kacper Szandor z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
4. Jan Brzęczek z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu.
5. Jakub Podlecki z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu.

W trakcie przerw między spektaklami uczniowie z Niedźwiedzia zabawiały widzów muzycznymi układami tanecznymi do różnych utworów.
Każdy zespół teatralny otrzymał dyplom, nagrodę w postaci gry planszowej a trzy miejsca na podium otrzymały statuetki. Indywidualności nagrodzono książkami.
Głównym sponsorem ufundowanych nagród był Dyrektor GCEiS w Ziębicach i Rada Rodziców Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu– za ca serdecznie dziękujemy.
Nieocenioną pomocą w przygotowaniu konkursu byli jak zawsze, nauczyciele i pracownicy obsługi ZSiP w Niedźwiedziu.