Zajęcia sportowe 1 kwietnia 2023


W dniu 1.04.2023r. (sobota) Gminne Centrum Edukacji i Sportu zrealizowało cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „Sobota ze sportami z rakietą i piłką nożną”. W animacjach udział wzięli Marcel Zając, Milan Sekuła, Borys Kotkowski, Alan Pierzak, Jakub Świdziński, Błażej Mazur i Kewin Sawka. Podziękowania należą się także Panu Krzysztofowi Zającowi za pomoc organizacyjną i czynne uczestnictwo w zajęciach. Na życzenie uczestników zrezygnowaną z pierwszej części poświęconej „sportom z rakietą” i w całości skoncentrowano się na piłce nożnej. Przeprowadzono wiele małych gier i zabaw, a podsumowaniem dnia były konkursy strzeleckie.

Sportowej rywalizacji i pozytywnych emocji było pod dostatkiem, a uczestnicy spędzili na sali gimnastycznej GCEiS kilka godzin.  Już za tydzień w Wielką Sobotę 8.04.2023r. zapraszamy dzieci i młodzież na Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora GCEiS w Ziębicach. Organizatorem zajęć był pracownik GCEiS w Ziębicach Pan Przemysław Palmowski.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach