Informacja dla mieszkańców Gminy Ziębice


Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r. (sobota) udostępnione zostanie dla mieszkańców Gminy Ziębice boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach, ul. Spacerowa 1.
Obiekt dostępny będzie do ogólnego użytkowania według następującego harmonogramu:
  • środy w godzinach 12:00 – 20:00
  • czwartki w godzinach 12:00 – 20:00
  • piątki w godzinach 12:00 – 20:00
  • soboty w godzinach 8:00 – 16:00
  • niedziele w godzinach 8:00 – 16:00
W godzinach 12:00 – 16:00 w dniach zajęć lekcyjnych pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach w ramach zajęć dydaktycznych dla uczniów.