INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE PÓŁKOLONII ZIMOWEJ


Informuję, że Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • Pan Andrzej Regner – Przewodniczący
  • Pani Iwona Pawłowska – Członek
  • Pan Przemysław Palmowski – Członek

na posiedzeniu Komisji w dniu 2 lutego 2023r. na podstawie złożonych kart wypoczynku dokonała rekrutacji uczniów zgłoszonych do uczestnictwa w Półkolonii Zimowej.

Zakwalifikowano wszystkie zgłoszone dzieci (36).

Warunkiem udziału w Półkolonii Zimowej jest wniesienie opłaty do 9 lutego 2023r.  w wysokości 200 zł na numer konta Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach:

54 9533 1072 2007 0710 4923 0001 – z dopiskiem PÓŁKOLONIA.

[Dyrektor GCEiS]