PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2023 W ZIĘBICACH


Ziębice, 21 grudnia 2022 r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIĘBICE
PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2023 W ZIĘBICACH

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach informuje, że w dniach 13 lutego – 24 lutego 2023r. w godz. 8:00-15:00 planowana jest w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach organizacja Półkolonii Zimowej dla dzieci z klas 0-IV szkół podstawowych.

Liczba miejsc jest ograniczona. Planowane jest otwarcie 3 grup 15-osobowych.
Koszt pobytu dziecka wynosi 200 zł za 10-dniowy turnus (koszt wyżywienia).
W ramach Półkolonii planowane są gry i zabawy na terenie Ziębic oraz wycieczki krajoznawcze.
Karty wypoczynku będą do pobrania w GCEiS w Ziębicach od 10 stycznia 2023r. w godz. 7:00-15:00.

Ostateczny termin złożenia karty wypoczynku w sekretariacie GCEiS w Ziębicach ustalam na 31 stycznia 2023 r.