Łączy Nas Niepodległa


Uczennice naszej szkoły trenujące w UKS Jedynka Ziębice, uczestniczyły w ten weekend w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej „Łączy Nas Niepodległa ” w Warszawie zorganizowanego z okazji Święta Niepodległości.

W zawodach ogółem wzięło udział 50 drużyn młodzieżowych z całej Polski, w tym około 600 dziewcząt i chłopców.

Nasze dziewczęta rywalizowały w kategorii dzieci, zgłosiło się 12 drużyn. W końcowej klasyfikacji zajęliśmy 8 miejsce. Na pochwałę zasługują, wszystkie dziewczynki, które bardzo dobrze prezentowały się na boisku i zdobyły mnóstwo doświadczenia.

Po zawodach znalazł się czas na przejazd metrem, zwiedzanie centrum Warszawy, wyjazd na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki oraz podziwianie panoramy stolicy.

 

Dziękujemy za wsparcie finansowe wyjazdu Panu Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Panu Stanisławowi Jurcewiczowi, Radnym Powiatowym: Andrzejowi Regnerowi i Robertowi Szwarc, Radnym Miejskim: Agacie Sobków, Edycie Sopuch, Beacie Pustułka, Jolancie Bednarz,  Mariuszowi Jaźwiec, Jerzemu Koprowskiemu, Wiesławowi Sala, Markowi Kuriata, Wiktorowi Ochał, Bartłomiejowi Kąfera, Piotrowi Osiadacz, Januszowi Sobol, Janowi Przyszlakiewicz, Władysławowi Lach, Wacławowi Iskra.