GMINNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ


„Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cało.”

                                            Adam Mickiewicz

 

Dnia 8 listopada 2022r. w Ziębickim Centrum Kultury odbył się III Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – Andrzej Regner oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach – Mariusz Szczepanowski.

Konkurs uświetnili swoją obecnością: Wiceburmistrz Ziębic- Małgorzata Wołczyk, Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu- Andrzej Regner, Radna Rady Miejskiej – Edyta Sopuch, Dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury – Mateusz Geroń oraz Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach – Agnieszka Świdzińska.

W konkursie wzięło udział 39 uczestników w tym 26 solistów i 4 zespoły.  Konkurs z założenia miał służyć popularyzacji pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej, przypominać wszystkim o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. Miał również promować młode talenty i pomagać w doskonaleniu warsztatu artystycznego młodzieży.

Uroczystość poprowadzili uczniowie z klasy 8a – Marysia Świdzińska i Wojciech Suchodolski.

Prezentacje konkursowe odbywały się w 3 kategoriach wiekowych:

klasy I – III, klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII, a zmagania oceniało jury w składzie:

  • Dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury- Mateusz Geroń,
  • Muzyk, wokalista jazzowy- Patrycja Grzelaczyk- Korchan
  • Radna Rady Miejskiej w Ziębicach – Edyta Sopuch
  • Muzyk, kompozytor oraz instrumentalista i wokalista zespołu „Synergia” – Damian Jaszczyszyn.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników a natępnie długich obradach jury wyłoniło zwycięzców.

GRAND PRIX- Alicja Nowak – uczennica Szkoły Podstawowej w Lubnowie

Kategoria klasy I-III- SOLIŚCI

1 miejsce Martyna Jaszczyszyn- uczennica Szkoły Podstawowej  w Henrykowie

2 miejsce Julia Jabłońska i Emilia Pawlak- uczennice Szkoły Podstawowej  nr 2 w Ziębicach

3 miejsce Milna Mich- uczennica Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ziębicach

Emilia Graczyk- uczennica Szkoły Podstawowej  w Lubnowie

Jagoda Janik – uczennica Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ziębicach

 

Kategoria klasy I – III -ZESPOŁY

1 miejsce– zespół z ZSiP w Niedźwiedziu w składzie: Natalia Zarzeczna, Kacper Szandor,   Jakub Podlecki, Kinga Grzesiuk, Kalina Kicala

2 miejsce – zespół ze SP nr 2 w Ziębicach w  składzie: Amelia Brożek, Daniela Barwińska, Agata Panas

Kategoria klasy IV – VI  SOLIŚCI

1 miejsce– Amelia Dudek- uczennica Szkoły Podstawowej  w Henrykowie

2 miejsce-Magdalena Obrzud- uczennica Szkoły Podstawowej  w Henrykowie

3 miejsce -Julita Zych- uczennica Szkoły Podstawowej  nr 2 w Ziębicach

Maja Szkrabko- uczennica Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ziębicach

Kategoria klasy IV – VI  ZESPOŁY

1 miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w składzie Sara Wrzesińska, Weronika Halecka i Nadia Dudek

Kategoria klasy VII – VIII SOLIŚCI

1 miejsce- Maria Świdzińska – uczennica Szkoły Podstawowej  nr 2 w Ziębicach

2 miejsce Fatima Ahmend- uczennica Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ziębicach

3 miejsce Aleksandra Bobońska- uczennica Szkoły Podstawowej  nr 2 w Ziębicach

Kategoria klasy VII – VIII ZESPOŁY

1 miejsce zespół  ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach w składzie: Maria Świdzińska, Aleksandra Bobońska, Julia Brzostek i Maria Czubala

 

Jury przyznało 2 wyróżnienia dla Adama Obrzud – ucznia Szkoły Podstawowej w Henrykowie oraz dla Dawida Szpilarewicza- ucznia Szkoły Podstawowej  w Lubnowie.

Laureaci tegorocznego konkursu swoimi ponownymi występami uświetnią Gminną Akademię z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości, które odbędzie się 10 listopada o godz. 9:00 w Ziębickim Centrum Kultury.

 

Ogromne podziękowanie kierujemy do sponsorów naszego konkursu, a są nimi:

  • Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach pan Andrzej Regner
  • Państwo Marta i Radosław Dudek właściciele Księgarni „Fenix”
  • Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
  • Radna Rady Miejskiej w Ziębicach pani Edyta Sopuch.

 

Organizatorzy: Marzena  Jabłońska, Magdalena Śledź