GMINNA AKADEMIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ


W czwartek 13 października 2022r. w Ziębickim Centrum Kultury odbyła się przygotowana przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach Gminna Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach witając liczną grupę przybyłych gości, w tym Burmistrza Ziębic Pana Mariusza Szpilarewicza, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ziębicach Panią Agatę Sobków, radnych gminnych i powiatowych z terenu Gminy Ziębice, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ziębicach, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dyrektorów, nauczycieli i emerytów z przedszkoli, szkół i żłobka z terenu Gminy Ziębice. Pan Andrzej Regner dziękując wszystkim za współpracę przedstawił w swoim wystąpieniu osiągnięcia i sukcesy gminnej oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Podczas uroczystości głos zabrali również Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrz Ziębic oraz Pani Agata Sobków – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach, którzy z okazji DEN złożyli życzenia wszystkim pracownikom oświaty, dziękując jednocześnie za całoroczny trud związany z kształceniem najmłodszej części naszego społeczeństwa.

W kolejnej części uroczystości Burmistrz Ziębic wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Nagrody Burmistrza Ziębic otrzymali:

 • Pani Marta Peglau – dyrektor Przedszkola Publicznego w Henrykowie
 • Pani Barbara Ryba – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz Żłobka Miejskiego w Ziębicach
 • Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach
 • Pani Anna Szempruch – dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
 • Pani Bogusława Kołsut – dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie
 • Pan Mariusz Szczepanowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
 • Pani Katarzyna Budakowska – Berlińska  – nauczycielka Przedszkola Publicznego w Henrykowie
 • Pani Monika Tant  – nauczycielka  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach
 • Pani Ewelina Bednarz  – nauczycielka Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach
 • Pani Kinga Świderska– nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 • Pani Urszula Knychas  – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Henrykowie
 • Pani Dorota Dydko – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
 • Pan Piotr Pawlik – pracownik obsługi Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
 • Pani Monika Sala – ref. ds. księgowości GCEiS w Ziębicach
 • Pan Andrzej Regner – dyrektor GCEiS w Ziębicach

W trakcie uroczystości wyróżniona została także Pani Izabela Kroczak – pracownik obsługi Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach, która w dniu 19 października 2022r. w Szczawnie Zdroju odbierze z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Srebrny Medal za Długoletnią Wzorową Pracę.

Po raz 12 przyznano także nagrody „Ziębickiego Lauru Oświatowego” przyznawane przez Burmistrza Ziębic oraz dyrektora GCEiS. Tegorocznymi laureatami zostali: Pan Leszek Więckowski – redaktor naczelny Głosu Regionu za promocję szkół i przedszkoli gminnych, oraz Pan Radosław Korchan – Prezes Zarządu MKS Sparta Ziębice za szkolenie dzieci i młodzieży oraz wieloletnią współpracę z samorządem gminnym

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie ZCK wystąpiła Joanna Aleksandrowicz z zespołem. W swoim występie zatytułowanym „Od Nocy do Nocy” przeniosła słuchaczy w świat musicali i kultowych filmów. Wszystkich ujął wdzięk oraz poziom artystyczny  wokalistki oraz kunszt towarzyszącego jej zespołu.

Wielkie podziękowania za pomoc w organizacji Akademii składam na ręce Pana Marka Stawskiego, właściciela Klubokawiarni „Miś” oraz Pana Mateusza Geronia dyrektora ZCK.

Było to z całą pewnością znaczące wydarzenie dla gminnej oświaty.

Andrzej Regner – Dyrektor GCEiS w Ziębicach