ZFŚS – Zarządzenie nr 27/2022


ZARZĄDZENIE NR 27/2022
DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

§ 1.

Wprowadza się Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach z dnia 1 kwietnia.2020 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[podpis Dyrektora GCEiS]


Zarządzenie nr 27/2022 Dyrektora GCEiS z dnia 5 lipca 2022 r.

Na stronie do pobrania umieszczone zostały zaktualizowane wersje plików PDF: