Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora GCEiS w Ziębicach


ZARZĄDZENIE NR 9/2022
DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 

Na podstawie §11 Regulaminu sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zarządzam, co następuje:

 

§1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Przemysława Palmowskiego w składzie:

  • Pan Andrzej Regner – Przewodniczący
  • Pani Jolanta Janik
  • Pan Wiesław Sala

 

§2

Termin egzaminu ustalam na dzień 11 maja 2022 r. o godz. 10:30.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

[Dyrektor GCEiS, Andrzej Regner]


Zarządzenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – załącznik PDF