UMIEM PŁYWAĆ 2022 – etap 1


W dniu 5 kwietnia 2022 r. z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach grupa 30 dzieci z Gminy Ziębice rozpoczęła kolejną edycję projektu „Umiem Pływać”, która po raz kolejny odbywa się w „Słonecznym Parku Wodnym” w Ząbkowicach Śląskich. Uczestnikami są uczniowie klas 1-3 ze Szkół Podstawowych nr 2 i 4 z Ziębic, Szkoły Podstawowej z Henrykowa i Zespołu Szkół i Przedszkoli z Niedźwiedzia. Kadrę opiekunów stanowią Pani Katarzyna Owczarek (SP 2 Ziębice), Pani Agnieszka Korczewska (SP 4 Ziębice na 3 pierwszych wyjazdach zastąpiona przez Panią Renatę Świdzińską), Pani Alicja Wójcik (ZSiP w Niedźwiedziu) i Pani Ewa Zając (SP Henryków). Program obejmuje 10 wyjazdów w okresie od 5.04.2022r. do 17.05.2022r.  Pojedyncze zajęcia trwają 90 min i prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Globalnym celem projektu jest nauczenie dzieci podstawowych umiejętności pływania, a także możliwość rozwijania i podnoszenia ich sprawności fizycznej. Ponad to dochodzi jeszcze kwestia systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Program jest organizowany przez Dolnośląską Federację  Sportu, a na terenie Gminy Ziębice jego koordynatorem jest Pan Przemysław Palmowski. Na koniec podziękowania dla Pani Ewy Zając za udostępnienie zdjęć z pierwszej wizyty na basenie.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach