ELIMINACJE GMINNE XXV DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO PEGAZIK


9 marca 2022r. w nowowyremontowanej sali widowiskowej  ZCK odbył się gminny finał konkursu recytatorskiego „Pegazik” zorganizowany wspólnie przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz Ziębickie Centrum Kultury przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Na starcie stanęli uczniowie 3 szkół gminnych: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej w Henrykowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Uczestnicy zaprezentowali się w dwóch kategoriach:
– Młodsi – klasy IV, V, VI
– Starsi– klasa VII,VIII

W kategorii Młodsi uczestnicy wykonali jeden utwór: wiersz lub fragment prozy. Czas prezentacji mógł wynieść maksymalnie 3 minuty.

W kategorii Starsi uczestnicy wykonali natomiast dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie mógł przekroczyć 5 minut.

W rywalizacji uczestniczyło w sumie 14 uczniów, w tym 11 w kategorii Młodsi i 3 w kategorii Starsi. Wszyscy zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
Pan Mateusz Geroń – dyrektor ZCK
Pan Sebastian Polak – pracownik Biblioteki Publicznej w Ziębicach
Pan Szymon Mitak – naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz
Pan Andrzej Regner – dyrektor GCEiS w Ziębicach

Jury oceniało młodych artystów według następujących kryteriów: dobór repertuaru, wartość artystyczna utworów, interpretacja, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii Młodsi zwyciężyli:
1 miejsce – Maja Barwiołek – Szkoła Podstawowa w Henrykowie
2 miejsce- Amelia Rogowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
3 miejsce – Fatima Ahmed – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach

Jury przyznało 2 wyróżnienia dla:
Antka Smółki ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie i Zuzanny Zbieg z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie

W kategorii Starsi na podium stanęli  tylko i wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Henrykowie:
1 miejsce – Bartłomiej Sury
2 miejsce – Julia Rakus
3 miejsce – Dorota Kwiotek

Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez następujących nauczycieli:
–  Panią Ewę Lachowską,  Panią Małgorzatę Jasińską – ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
– Panią Iwonę Kwiatkowską – Rurańską, Panią Joannę Stepkiewicz – Sierszeń, Panią Elżbietę Płonkę – Cichowską ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie
– Panią Barbarę Sawkę z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie.

Laureaci konkursu gminnego zostali zgłoszeni do etapu powiatowego jubileuszowego, bo XXV już Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali GCEiS w Ziębicach oraz Urząd Miejski w Ziębicach. Nagrody wręczył Burmistrz Ziębic Pan Mariusz Szpilarewicz.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach