Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich


Rodzice/Opiekunowie prawni/Uczniowie, którzy złożyli oświadczenia do programu pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” proszeni są o wypełnienie FORMULARZA i osobiste dostarczenie go do Urzędu Gminy (pokój 22, II piętro). Ponadto osoby, które nie wpisały nazwy PPGR w oświadczeniu proszone są o uzupełnienie tej informacji, ponieważ  brak takiej danej uniemożliwia potwierdzenie zatrudnienia w  PPGR. Osoby, które nie dołączyły, a dysponują dokumentami potwierdzającymi, że krewny w linii prostej, opracował niegdyś w PPGR, proszone są o dostarczenie ich wraz z formularzem. Termin złożenia w/w dokumentacji – 8.12.2021 r.

Formularz można pobrać ze strony:
http://ziebice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=1&artykul=12273&akcja=artykul

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 74 8 163 837.


Załączniki:
formularz w formacie RTF
formularz w formacie PDF