DODATKOWE ŚRODKI NA CZYTELNICTWO W PRZEDSZKOLU NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH


Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach we współpracy z Gminnym Centrum Edukacji i Sportu pozyskało 3 000 zł na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W ramach projektu zaprojektowano w Przedszkolu działania wspierające kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków, kształtowanie poczucia szacunku dla książek oraz wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów bibliotecznych. W okresie realizacji projektu zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

 1. Zorganizowanie wypożyczalni książek „Biblioteka Smyka”.
 2. Udział w Ogólnopolskim Programie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.
 3. Opracowanie programu czytelniczego „Lubimy czytać”, promującego czytelnictwo zarówno u dzieci jak i u dorosłych.
 4. Cykliczne spotkania pt. „Spotkanie z książką”, na których rodzice, nauczyciele, starsze rodzeństwo, przedstawiają dzieciom znane bajki za pomocą różnych środków artystycznych.
 5. Udział w Ogólnopolskich Tygodniach czytania w ramach akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” oraz „Czytające Przedszkola”.
 6. Przybliżanie bohaterów popularnych bajek i baśni znanych autorów literatury dla dzieci.
 7. Prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej o tematyce związanej z porami roku, świętami i uroczystościami.
 8. Wykorzystywanie wybranych postaci z literatury jako wzorców postaw i wartości moralnych.
 9. Poznanie pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych.
 10. Utworzenie tematycznych kącików czytelniczych w przedszkolu.
 11. Przygotowanie przez dzieci ilustracji do książeczek i ich prezentacja w Przedszkolu.
 12. Konkurs recytatorski – „Cały mój świat” – organizacja konkursu w II etapach (I etap w grupach, II etap ogólnoprzedszkolny)
 13. Konkurs – „Jak Jaś został bohaterem” – wykonanie książeczki wraz z rodzicami.
 14. Wystawa prac, stworzenie galerii – „Ilustratorzy bajek” – zorganizowanie wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci 5-6 letnie, tworzenie ilustracji do ulubionych bajek.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym przedszkole wzbogaci znacząco swoje zbiory biblioteczne, ponieważ na zakup książek przeznaczonych zostało ok. 2750 zł.

Inicjatorem działań w celu przystąpienia do projektu była Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach.

Łączny koszt projektu wynosi 3750 zł.

 

Dyrektor GCEiS w Ziębicach