Zakończono realizację projektu w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030


Gmina Ziębice w okresie od dnia 1 września 2021 do dnia 30 września 2021 r. realizowała projekt pn. „Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice” w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.  W ramach projektu zakupiono wyprawki szkolne dla 7 uczniów szkół podstawowych pochodzenia romskiego. Celem projektu było zmniejszenie dysproporcji wynikających z różnicy przygotowania dzieci polskich i romskich do rozpoczęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia.

Zadanie realizowane było dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kwota dofinansowania w 2021 roku wyniosła 1 750,00 zł.