UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ


UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2021r. odbyła się w Ratuszu Miejskim uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona z wręczaniem nagród Burmistrza Ziębic. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz na remont sali widowiskowej zrezygnowano w tym roku z organizacji cyklicznej gminnej akademii w Ziębickim Centrum Kultury dla całej społeczności oświatowej.

W uroczystości przygotowanej przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach udział wzięli Burmistrz Ziębic Pan Mariusz Szpilarewicz, Pani Agata Sobków – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach, Pani Małgorzata Sandecka – Dyrektor wałbrzyskiej Delegatury Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Pani Małgorzata Wołczyk – Zastępca Burmistrza Ziębic, Pan Andrzej Regner – Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Pan Jerzy Koprowski – Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Ziębicach, dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz wytypowani pracownicy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych: Pani Renata Krzyżaniak – Prezes Oddziału ZNP w Ziębicach, Pani Zofia Walerian – Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów oraz Pani Michał Józwiszyn – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Ząbkowickiej

Uroczystość w Ratuszu Miejskim rozpoczął koncert ziębickiego chóru Laurus prowadzonego przez Panią Barbarę Elbert. Po doskonałym występie wokalnym głos zabrał Pan Mariusz Szpilarewicz Burmistrz Ziębic, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty z okazji ich święta, dziękując jednocześnie za całoroczny trud związany z kształceniem najmłodszej części naszego społeczeństwa.

Kolejną częścią uroczystości było wręczanie nagród Burmistrza Ziębic wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi  gminnych placówek oświatowych. Nagrody w tym roku otrzymali:

 • Pani Magdalena Pałasz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 • Pani Anna Szempruch – dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
 • Pani Barbara Ryba – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego w Ziębicach
 • Pani Marta Pegalu – dyrektor Przedszkola Publicznego w Henrykowie
 • Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach
 • Pani Bogusława Kołsut – dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie
 • Pani Katarzyna Pierzak – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 • Pani Renata Łepska – pracownik obsługi Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach
 • Pani Anna Bekus – pracownik obsługi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach
 • Pani Adela Działek – nauczycielka Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
 • Pani Anna Ramuś – pracownik obsługi Przedszkola Publicznego w Henrykowie
 • Pani Marzena Tworek – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
 • Pan Jan Kopciński – pracownik obsługi Szkoły Podstawowej w Henrykowie

W trakcie uroczystości wyróżniono także Panią Antoninę Pałyga – nauczycielkę Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach, która w dniu 20 października 2021r. w Szczawnie odbierze Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania rozmawiano na szereg istotnych tematów związanych z funkcjonowaniem oświaty m.in. problemów oświaty w dobie pandemii, planów rozwoju placówek oświatowych na terenie Gminy Ziębice, oraz rządowych planów wprowadzenia zmian w systemie oświaty.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach