Półkolonia Letnia SP2 – nr konta


Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna w składzie:
– Pan Andrzej Regner – Przewodniczący
– Pani Renata Krzyżaniak – Członek
– Pan Wiesław Sala – Członek
na posiedzeniu Komisji w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 na podstawie złożonych kart wypoczynku dokonała rekrutacji uczniów zgłoszonych do uczestnictwa w Półkolonii Letniej.
Zakwalifikowane wszystkie zgłoszenia dzieci (44).
Warunkiem udziału w Półkolonii Letniej jest wniesienie opłaty zgodnie z Regulaminem do 22 czerwca 2021 r.

[podpisy Przewodniczącego i Członków Komisji]

Informacja w pliku PDF


Informujemy, że wpłat za udział dziecka w Półkolonii Letniej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach należy dokonywać na konto Gminnego Centrum edukacji i Sportu w Ziębicach

Nr konta : 26 9588 0004 0000 5597 2000 0320
z dopiskiem Półkolonia Letnia, (imię i nazwisko dziecka)