Informacja o zapytaniu ofertowym

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczone zostało zapytanie ofertowe – „Budowa zatoczki przy ul. Spacerowej w Ziębicach”. Na tej stronie BIP znajdują się informacje dla potencjalnych oferentów.