Nabór na Półkolonię Letnią w SP2


Regulamin naboru uczniów na Półkolonię Letnią w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach

 1. Półkolonia Letnia przeznaczona jest dla 60 uczniów w wieku 6-11 lat.
 2. Organizatorem Półkolonii jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.
 3. Wypoczynek letni obejmuje I turnus w dniach: 28.06–23.07.2021r.
 4. Zgłoszenia dziecka do udziału w Półkolonii dokonuje się w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4 w terminie do 9.06.2021r. do godz. 15.00.
 5. Rekrutacji uczniów do uczestnictwa w Półkolonii dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora GCEiS w składzie:
  Dyrektor GCEiS w Ziębicach Pan Andrzej Regner – przewodniczący komisji,
  Pani Renata Krzyżaniak – kierownik wypoczynku
  Pan Wiesław Sala – członek komisji.
  Spotkanie komisji przewidziane jest na 10.06.2021r., godz. 14.00.
 1. Zakwalifikowanie ucznia do udziału w Półkolonii według następujących kryteriów:
  a) brak możliwości opieki nad dzieckiem w domu – obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują (zaświadczenie pracodawcy)
  b) trudna sytuacja materialna rodziny dziecka,
  c) wiek dziecka, w pierwszej kolejności uczniowie z klas 0–III, a później ze starszych klas,
  d) kolejność zapisów,
  e) dzieci spoza terenu Gminy Ziębice (w przypadku wolnych miejsc).
 2. Komisja sporządza wykaz uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Półkolonii oraz listę rezerwową.
 3. Informacja o zakwalifikowaniu uczniów lub o umieszczeniu ich na liście rezerwowej przekazana jest indywidualnie rodzicom/prawnym opiekunom.
 4. Warunkiem udziału w Półkolonii jest złożenie w terminie do 9.06.2021r. wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii oraz wniesienie opłaty za turnus w kwocie 160 zł do dnia 22.06.2021r.
 5. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna rezygnacji zakwalifikowanego dziecka z udziału w Półkolonii przyjmuje się na wolne miejsce osobę z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.

Regulamin – plik PDF
Zarządzenie nr 13/2021 – plik PDF