Półkolonie letnie – informacja dla mieszkańców


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach informuje, że w dniach 28 czerwca – 23 lipca 2021r., w godz. 8:00 – 15:00 planuje organizację Półkolonii Letniej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach dla dzieci z klas I-IV gminnych szkół podstawowych.
Planowane jest otwarcie 4 grup 12-osobowych.
Koszt pobytu dziecka wynosi 160 zł za cały turnus (koszt wyżywienia).
Karty wypoczynku będą dostępne w sekretariacie GCEiS w Ziębicach od dnia 10 maja 2021r.
Ostateczny termin złożenia karty wypoczynku – 10 czerwca 2021r.
Lista dzieci zakwalifikowanych na Półkolonie zostanie udostępniona w GCEiS do dnia 18 czerwca 2021r.
Pierwszeństwo w przyjęciach mają dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na obowiązki zawodowe.
W razie pytań proszę o indywidualny kontakt.