Żłobki i przedszkola – obostrzenia 29.03 – 11.04.2021


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW, PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE OD 29.03.2021 r. DO 11.04.2021 r.  

                    

Informuję, że w związku z wprowadzonymi obostrzeniami oraz ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców w okresie od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju, w tym także na terenie Gminy Ziębice.

Dyrektor żłobka, przedszkola lub szkoły podstawowej na wniosek:

  1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz opiekę w żłobku.

Komunikat żłobki i przedszkola – PDF