Obiekty sportowe – 27.03 – 9.04.2021 – obostrzenia


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE OD 27.03.2021r. DO 9.04.2021 r.                       

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia25 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego w okresie od 27 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. obowiązuje całkowity zakaz wstępu na wszystkie obiekty sportowe na terenie Gminy Ziębice (Stadion Miejski w Ziębicach, boiska piłkarskie LZS, boisko Orlik, sale gimnastyczne).

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych lub działalności obiektów sportowych jest według rozporządzenia jedynie dopuszczalna po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Komunikat – plik PDF