Sale gimnastyczne w okresie 2-14 marca 2021 r.


informacja dla mieszkańców w sprawie korzystania z sal gimnastycznych na terenie Gminy Ziębice w okresie: 2-14 marca 2021.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2021r. poz. 367) informuję, że od 1 marca 2021r. do 14
marca 2021r. możliwe jest korzystanie z gminnych sal gimnastycznych w dalszym ciągu tylko i wyłącznie przez zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, lub dzieci i młodzieży
uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Sala gimnastyczna zostanie udostępniona tylko i wyłącznie po przedłożeniu do
Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach na podstawie dokumentu
potwierdzającego jeden z powyższych warunków wystawionego przez podmiot
opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio
międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub
paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do tej federacji, albo polski związek sportowy.

Jednocześnie dopuszczone do organizowania zajęć na gminnych salach gimnastycznych podmioty
zobowiązane są każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do przedłożenia do GCEiS w
Ziębicach listy osób uczestniczących w zajęciach, obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na salę gimnastyczną i przed jej opuszczeniem.

Wyjątek stanowią użytkownicy kortów tenisowych znajdujących się na salach gimnastycznych, przy czym na jednym korcie tenisowym nie może przebywać w tym samym
czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających.

W razie
jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Informacja w pliku PDF