Sale gimnastyczne w okresie 1-14 lutego 2021


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH
NA TERENIE
GMINY ZIĘBICE W OKRESIE 01.02.2021r. – 14.02.2021r.

 Zgodnie z informacją podaną w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku   z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od 1 lutego 2021r. do 14.02.2021r. możliwe jest w dalszym ciągu korzystanie z sal gimnastycznych tylko i wyłącznie przez zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej , lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Sala gimnastyczna zostanie udostępniona tylko i wyłącznie po przedłożeniu do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach na podstawie dokumentu potwierdzającego jeden z powyższych warunków wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do tej federacji, albo polski związek sportowy.

Jednocześnie dopuszczone do organizowania zajęć na gminnych salach gimnastycznych podmioty zobowiązane są każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do przedłożenia do GCEiS w Ziębicach listy uczestników w zajęciach, obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na salę gimnastyczną i przed jej opuszczeniem.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.