Korzystanie z sal gimnastycznych


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 2316) informuję, że od 28 grudnia 2020r. do 17 stycznia 2021r. możliwe jest korzystanie z gminnych sal gimnastycznych tylko i wyłącznie przez zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Sala gimnastyczna zostanie udostępniona tylko i wyłącznie po przedłożeniu do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach na podstawie dokumentu potwierdzającego jeden z powyższych warunków wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe alb przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do tej federacji, albo polski związek sportowy.

Jednocześnie dopuszczone do organizowania zajęć na gminnych salach gimnastycznych osoby fizyczne lub podmioty zobowiązane są każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do przedłożenia do GCEiS w Ziębicach listy osób uczestniczących w zajęciach, obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na salę gimnastyczną i przed jej opuszczeniem.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.