Projekt ,,Umiem pływać” 2020


Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach 45 uczniów klas I-III szkół podstawowych z naszej gminy 29 września 2020 r. rozpoczęła realizację programu „Umiem pływać” w Słonecznym Parku Wodnym w Ząbkowicach Śląskich. Udział dzieci w programie jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty związane z nauką pływania oraz przewozem na basen pokrywa Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadaniem gminy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przewozu do Ząbkowic Śl. W tej edycji bezpieczny przejazd zabezpieczają nauczyciele: Pani Agnieszka Korczewska, Pani Renata Świdzińska i Pani Ewa Zając. W projekcie „Umiem pływać” uczestniczą uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach i Szkoły Podstawowej w Henrykowie. Zajęcia na basenie odbywają się we wtorki i czwartki w 90 minutowych blokach. Udział w dodatkowych zajęciach sportowych stanowi atrakcyjną propozycję zagospodarowania czasu wolnego , zachęca do systematycznego uprawiania sportu i aktywnego stylu życia.