REGULAMIN WAKACYJNYCH WYJAZDÓW NA BASEN DO PACZKOWA LUB PARKU WODNEGO DO ZĄBKOWIC ŚL.


 1. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w terminach
  – 06.07.-10.07.2020r.
  – 20.07.-24.07.2020r.
  – 03.08.-07.08.2020r.
  planuje wyjazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej na basen do Paczkowa.
 1. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (niska temperatura powietrza, opady deszczu) planowany jest wyjazd do Parku Wodnego w Ząbkowicach Śl.
 2. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zapewnia bezpłatny przejazd oraz opiekę.
 3. Osobą odpowiedzialną za organizację wyjazdów jest Pan Jerzy Rejnowski – pracownik GCEiS w Ziębicach.
 4. W wyjeździe mogą uczestniczyć również osoby dorosłe, w pierwszej kolejności opiekunowie dzieci.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyjeździe po okazaniu zgody podpisanej przez rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów prawnych). Na zgodzie niezbędny jest numer kontaktowy do rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów).
 6. Zbiórka uczestników wyjazdu planowana jest w każdym dniu o godz. 9.30 przed budynkiem Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4.
 7. Planowany powrót (Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4):
  – z basenu w Paczkowie – ok. godz. 15.00
  – z Parku Wodnego w Ząbkowicach Śl. – ok. godz. 14.00
 1. Koszt pobytu na basenie pokrywa osobiście uczestnik wyjazdu:
  a) w przypadku basenu w Paczkowie
  – bilet ulgowy 6 zł
  – bilet normalny 8 zł
  b) w przypadku Parku Wodnego w Ząbkowicach Śl. (pobyt ok. 3 godz.)
  – bilet ulgowy 24 zł (8 zł/godz.)
  – bilet normalny 30 zł (10 zł/godz.)
 1. Każdy uczeń biorący udział w wyjeździe musi posiadać ważną legitymację szkolną.
 2. Każdy uczestnik wyjazdu musi posiadać ze sobą maseczkę.
 3. Przed wejściem do autobusu każdy uczestnik wyjazdu będzie poddany pomiarowi temperatury. Osoby z podwyższoną temperaturą będą odsyłane do domu.
 4. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest przed wejściem do autobusu zdezynfekować dłonie odpowiednim środkiem dezynfekującym znajdującym się w pojeździe.
 5. Osoby dorosłe pod wpływem alkoholu nie będą wpuszczane do autobusu.
 6. Uczniowie, którzy niewłaściwie będą zachowywali się podczas pobytu na basenie nie mogą uczestniczyć w kolejnych wyjazdach. Osobą oceniającą prawidłowe zachowanie uczniów jest Pan Jerzy Rejnowski.
 7. Wszyscy uczestniczy wyjazdu muszą podporządkować się poleceniom Pana Jerzego Rejnowskiego – reprezentującego organizatora wyjazdów.
 8. Wszyscy uczestnicy wyjazdu zobowiązani są pozostawić po sobie porządek w autobusie.
 9. Liczba miejsc w autobusie jest ograniczona.
 10. Numer telefonu służbowego do Pana Jerzego Rejnowskiego – 502 476 401.
 11. GCEiS zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach

Załącznik: wzór zgody rodzica/opiekuna