Półkolonie – komunikat


Informuję, że w związku z bardzo nikłym zainteresowaniem ze strony rodziców (8 wniosków złożonych do dnia 12 czerwca 2020r.)  półkolonia letnia zaplanowana w dniach 29 czerwca – 24 lipca 2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach nie odbędzie się.

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach jak każdy organizator półkolonii zobowiązany jest do zgłoszenia wypoczynku do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, w związku z powyższym termin określony w stosownym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży zostanie przekroczony w dniu 15 czerwca 2020r.

Z poważaniem

Andrzej Regner – dyrektor GCEiS w Ziębicach