GMINNE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Z POMOCĄ DLA MIESZKAŃCÓWW OKRESIE PANDEMII


Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach i Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach odpowiedziały na inicjatywę GCEiS w Ziębicach dotyczącą przygotowania maseczek dla mieszkańców Gminy Ziębice w związku z prowadzeniem na terenie naszego kraju nakazu zasłaniania ust i nosa. W ramach akcji placówki uszyły ponad 300 maseczek, które będą rozprowadzane bezpłatnie w ciągu najbliższych tygodni na terenie naszej gminie. Artykuły na maseczki zakupiło z własnych środków finansowych Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dziękuję Dyrektorom – Pani Annie Szempruch, Pani Barbarze Ryba oraz Pani Dorocie Hirkowskiej, a także wszystkim pracownikom wyżej wymienionych szkół i przedszkoli, którzy bezinteresownie przyczynili się do przygotowania maseczek.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach