Informacja dla mieszkańców Gminy Ziębice


Plan otwarcia boisk sportowych, szkolnych, wielofunkcyjnych i Orlika
na terenie Gminy Ziębice od 4 maja 2020 r.

Boisko Orlik w Ziębicach
W dni powszednie otwarty od godz. 8:00 do godz. 21:00.
W sobotę i niedzielę otwarty od godz. 12:00 do godz. 20:00.

Stadion Miejski w Ziębicach
Od poniedziałku do piątku otwarty od godz. 7:00 do godz. 20:00.
W soboty otwarty od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach
Boisko wyłączone z użytkowania w związku z rozpoczęciem remontu w dniu 4 maja 2020 r.

Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej w Henrykowie
Boisko dostępne w dni powszednie od godz.7:00 do godz.15:00.

Boisko Sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach
Boisko czynne w dni powszednie od godz.7:00 do godz.15:00.

Możliwość korzystania z boisk LZS-owskich na terenie Gminy Ziębice możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu do administratora obiektów — Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

W przypadku korzystania z w/w infrastruktury na terenie Gminy Ziębice obowiązują zasady zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu:

  • zachowanie dystansu społecznego;
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy);
  • ograniczona liczba osób — do 6 osób (na Orliku 12 osób — po 6 na każdym boisku);
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt);
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie;
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC, jeśli znajduje się na obiekcie);
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach – 74 8 191 371 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz w soboty w godz. 7 — 15 pod numerem telefonu 502 476 401.

Osobą odpowiedzialną za obiekty sportowe jest Pan Jerzy Rejnowski — ref. ds. sportu i oświaty.

ZAŁĄCZNIKI:
Informacja dla mieszkańców
Zmiany w regulaminie korzystania z obiektów sportowych – ORLIK
Stadion Miejski – zasady korzystania
Boisko_Orlik – zasady korzystania

[Dyrektor GCEiS, mgr Andrzej Regner]