PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W GMINIE ZIĘBICE


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach we współpracy z dyrektorami Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz Szkoły Podstawowej w Henrykowie rozpoczęło tegoroczne działania w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań w Gminie Ziębice jest Pani Jolanta Janik pracownik Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. W ramach programu Gmina Ziębice aplikować będzie o około 100 000 zł, w tym ok. 80 000 zł dla Szkoły Podstawowej w Henrykowie na kompleksowy remont stołówki wraz z częściowym doposażeniem (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, kafelek na ścianach, wykonanie posadzki, zakup niezbędnych urządzeń np. zakup pieca konwekcyjno-parowego, obieraczki, zmywarki, patelni itp.), oraz ok. 20 000 zł dla ZSiP w Niedźwiedziu na remont budowlany w jadalni (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian i podłogi oraz wymiana oświetlenia). Termin składania wniosków  do Wojewody Dolnośląskiego to 30 kwietnia 2020r. Całkowity koszt przedstawionych powyżej zadań to ok. 125 000 zł, w tym wkład własny Gminy Ziębice wynosi ok. 25 000 zł. Decyzja o wysokości dofinansowania zostanie podjęta przez Wojewodę Dolnośląskiego do końca maja bieżącego roku. W przypadku przyznania dla naszej Gminy środków finansowych końcowy termin wykonania zadania to 31 sierpnia 2020r.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach