ZIĘBICKIE KOŁO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA Z PONAD 1 200 000 ZŁOTYCH POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH W GMINIE ZIĘBICE


W styczniu 2020r. Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach po podpisaniu umowy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczęło akcję dystrybucji artykułów spożywczych do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Ziębice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019. Akcja zakończona została właściwie 8 kwietnia 2020r. Termin dodatkowy, dla tych, którzy nie mogli odebrać swojej paczki w wyznaczonym dniu, został ustalony na 15 kwietnia 2020r w godzinach 16.00-19.00. Każdy zakwalifikowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszkaniec naszej Gminy mógł otrzymać ponad 50 kg artykułów spożywczych w tym: makaron jajeczny,  buraczki wiórki, ryż biały, kaszę gryczaną,  herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, pasztet wieprzowy, cukier biały i sok jabłkowy. W ramach akcji Ziębickie Koło wydało prawie 52 tony żywności dla ok. 450 rodzin, co stanowi 996 osób.  W sumie do Gminy Ziębice trafiła żywności o wartości ok. 230 000 zł.

Podczas rozładunku żywności Koło Ziębickie wspomagała po raz kolejny po podpisaniu umowy o wolonatriat młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach. W związku z tym podziękowania za pomoc należą się również Pani Joannie Smętkiewicz – dyrektor ZSP w Ziębicach, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom „Ceglaka”, a także tym wszystkim mieszkańcom Ziębic, w tym dużej grupie nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół gminnych, którzy pomagali przy rozładunku transportu 17 marca 2020r., gdy w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach zabrakło wspomagających nas uczniów ZSP w Ziębicach.

Należy podkreślić, że sam proces wydawania artykułów żywnościowych trwał w sumie 13 dni, po co najmniej 3 godziny dziennie, t.j. ok. 39 godzin. Wymagał on zdyscyplinowania oraz poświęcenia, ponieważ przez ponad 3 miesiące w każdą środę niezbędna była obecność co najmniej 9 osób w magazynie żywnościowym, aby wydać dziennie żywność dla ponad 100 osób. Wśród najbardziej zaangażowanych w procesie rozładunku i wydawania żywności należy wymienić następujących mieszkańców Ziębic:

 1. Panią Marię Gąsior
 2. Panią Danutę Skrzypiec
 3. Panią Grażynę Skalińską
 4. Panią Dorotę Wańczyk
 5. Panią Halinę Wapniewską
 6. Panią Helenę Emerling
 7. Panią Halinę Sawicką
 8. Panią Eleonorę Tatarską
 9. Panią Marię Klimowicz
 10. Panią Grażynę Moczarną
 11. Panią Danutę Kudryńską
 12. Panią Boguslawę Załoba
 13. Panią Marię Dąbrowską
 14. Panią Zofię Walerian
 15. Panią Grażynę Pelc
 16. Panią Iwonę Czerniecką
 17. Panią Jolantę Janik
 18. Panią Zdzisławę Siwik
 19. Bogusława Konopkę
 20. Pana Adama Tatarskiego
 21. Pana Mariusza Szczepanowskiego
 22. Pana Stanisława Skalińskiego
 23. Stanisława Wróblewskiego
 24. Pana Andrzeja Gąsiora
 25. Pana Jerzego Koprowskiego
 26. Pana Mariana Gębkę
 27. Pana Andrzeja Regnera

 Szczególne podziękowania należą się tym osobom, które mimo epidemii koronawirusa z narażeniem własnego zdrowia przychodziły z własnej nieprzymuszonej woli do magazynu żywności w drugiej połowie marca oraz w kwietniu, tylko po to,  aby najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszej Gminy otrzymali żywność przed Świętami Wielkanocnymi.

Wielkie podziękowania za pomoc w realizacji programu należą się także Pani Kamili Cisakowskiej – Brożek – kierownikowi MGOPS w Ziębicach oraz wszystkim pracownikom socjalnym, w szczególności Pani Ewie Dolińskiej, bez pracy których nie byłoby możliwości przeprowadzenia akcji na terenie naszej gminy. Dziękujemy także Komendantowi Straży Miejskiej Panu Radosławowi Wolnemu, Komendantowi Policji w Ziębicach Panu st. asp. Michałowi Adamczykowi oraz wszystkim funkcjonariuszom służb mundurowych.

Wielkie podziękowania należą się Państwu Firgang za bezpłatne użyczenie sprzętu niezbędnego przy rozładunku żywności.

Dziękujemy także Burmistrzowi Ziębic Panu Mariuszowi Szpilarewiczowi i Sekretarzowi Gminy Ziębice Panu Rafałowi Śledziowi za dostarczenie w okresie pandemii koronawirusa środków osobistej ochrony (maseczki) pracującym w magazynie żywności wolontariuszom Ziębickiego Koła.

W niezwykle długotrwałym i pracochłonnym procesie sprawozdawczości oraz rozliczenia Programu wspomagała Koło Pani Jolanta Janik.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu i koordynatorem akcji na terenie Gminy Ziębice był Pan Andrzej Regner.

Należy podkreślić, że w latach 2017-2020 Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta pozyskało i przekazało mieszkańcom Gminy Ziębice ponad 230 ton żywności o wartości ponad 1 200 000 zł.

 Dziękujemy

wymienionym powyżej z imienia i nazwiska, jak również wszystkim pozostałym, którzy wspierali nas w miarę swoich możliwości czasowych w okresie od stycznia do kwietnia i bez których nie moglibyśmy zrealizować Programu, a tym samym wesprzeć najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Zarząd Ziębickiego Koła