GMINNA OŚWIATA W WALCE Z CZERNIAKIEM


Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach realizowany był w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w prawie wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie  program profilaktyki czerniaka. Organizatorem programu było Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie. W ramach programu opracowano scenariusz zajęć przeznaczonych na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą obudową dydaktyczną- ulotki, plakaty, materiały dla nauczyciela oraz film na temat samobadania skóry. Zajęcia adresowane były w szczególności do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Na zajęciach uczniowie poznali złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE ,,czerniakowe abecadło”. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie mają możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami z rodziną i znajomymi z niezwykle prostymi i skutecznymi działaniami profilaktycznymi. W Szkole Podstawowej nr2 w Ziębicach zajęcia przeprowadziła Pani Mariola Szczepanowska, nauczyciel biologii. Lekcje przeprowadzono w sześciu klasach, w zajęciach wzięło udział 107 uczniów. W Szkole Podstawowej nr4 zajęcia odbyły się w czterech klasach , które przeprowadziła Pani Bożena Szostek nauczyciel biologii. W lekcjach wzięło udział 91 uczniów. Nauczycielka zachęciła uczniów do przygotowania w domu plakatów na temat profilaktyki czerniaka. Najciekawsze plakaty umieszczone zostały na tablicy szkolnej. W realizacji programu w Szkole Podstawowej w Henrykowie wzięło udział 60 uczniów klas 7 i 8 . Zajęcia poprowadziła Pani Magdalena Masłowska-Wójtowicz, także nauczyciel biologii. Pani Magdalena Masłowska-Wójtowicz zapoznała również z programem profilaktyki czerniaka 21 uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie. Lekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczniowie wykazali się dużą aktywnością. Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wyposażyło szkoły w zdjęcia i plakaty, które okazały się bardzo pomocne  w realizacji programu. W dniu 21.04.2020r. Gminne Centrum Edukacji i Sportu przesłało do Studenckiego Koła Naukowego Onkoma zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki  czerniaka w gminie Ziębice. W naszej gminie w zajęciach wzięło udział łącznie aż 279 uczniów. Ogólnopolski raport przekazany będzie do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarii Prezydenta. Koordynatorem gminnym programu profilaktyki czerniaka był pracownik Gminnego Centrum Edukacji i Sportu Pan Jerzy Rejnowski.

Bardzo dziękuję Panu Jurkowi i wszystkim wymienionym powyżej nauczycielom za realizację programu o tak ważnej tematyce w naszych szkołach.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach