BŁĘKITNI NIEDŹWIEDŹ Z WYREMONTOWANĄ SZATNIĄ


W czasach nagłych zmian temperatury nie trudny o porywiste podmuchy wiatru zrywające dachy z wielu budynków. Taka też sytuacja miała miejsce w lutym tego roku w Niedźwiedziu. Podczas nagłego załamania pogody, któremu towarzyszyła wichura, doszło na tamtejszym boisku sportowym do zerwania pokrycia dachowego z budynku szatni. Wspomnę tylko, że na boisku w Niedźwiedziu mecze ligowe rozgrywają nie tylko zawodnicy miejscowego klubu Błękitni, lecz także gościnnie drużyna Harnasia Starczówek. Tym bardziej niezbędne było wykonanie w jak najszybszym czasie prac remontowych, aby kluby mogły zostać dopuszczone do rozgrywek przez Związek Piłki Nożnej. Ze środków finansowych pochodzących częściowo z budżetu Gminnego Centrum Edukacji i Sportu, a częściowo z budżetu Urzędu Miejskiego udało się nie tylko wzmocnić i wymienić pokrycie dachowe, ale także wyremontować uszkodzone podczas nawałnicy pokój dla sędziów i toalety wraz z natryskami. Zabudowano także wnękę przy wejściu do szatni, aby zapobiec podobnym zdarzeniom losowym, dzięki czemu budynek nabrał także nowego wyglądu. Nadzór nad pracami remontowymi miało Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, a wykonaniem zlecenia zajął się miejscowy przedsiębiorca Pan Ryszard Goliński.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach