GMINNE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA Z POMOCĄ DLA MIESZKAŃCÓWW OKRESIE PANDEMII

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach i Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach odpowiedziały na inicjatywę GCEiS w Ziębicach dotyczącą przygotowania maseczek dla mieszkańców Gminy Ziębice w związku z prowadzeniem na terenie naszego kraju nakazu zasłaniania ust i nosa. W ramach akcji placówki uszyły […]

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wprowadza do odwołania ograniczenia w dostępie dla interesantów. W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki kontakt po telefonicznym uzgodnieniu pod numerem: 74 819 13 71 Załatw sprawę korzystając z dostępnych form: e-mail: gceis@gceis.pl ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal Informujemy, że istnieje możliwość […]

Czytaj więcej...

Informacja o kontakcie

Szanowni mieszkańcy, w związku z panującą epidemią koronawirusa zwracamy się z prośbą, aby przed wizytą w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach rozważyć możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego. telefon: 74 819 13 71 e-mail: gceis@gceis.pl Dziękuję za wyrozumiałość, Dyrektor GCEiS, Andrzej Regner

Czytaj więcej...

ZIĘBICKIE KOŁO TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA Z PONAD 1 200 000 ZŁOTYCH POZYSKANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH W GMINIE ZIĘBICE

W styczniu 2020r. Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta działające przy Parafii Św. Jerzego w Ziębicach po podpisaniu umowy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczęło akcję dystrybucji artykułów spożywczych do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Ziębice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego […]

Czytaj więcej...

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W GMINIE ZIĘBICE

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach we współpracy z dyrektorami Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz Szkoły Podstawowej w Henrykowie rozpoczęło tegoroczne działania w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Inicjatorem i koordynatorem wszelkich działań w Gminie Ziębice jest Pani Jolanta Janik pracownik Gminnego […]

Czytaj więcej...

GMINNA OŚWIATA W WALCE Z CZERNIAKIEM

Z inicjatywy Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach realizowany był w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 w prawie wszystkich szkołach podstawowych w naszej gminie  program profilaktyki czerniaka. Organizatorem programu było Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w […]

Czytaj więcej...

GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH Z DODATKOWYMI ŚRODKI FINANSOWYMI NA ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE ZIĘBICE

Dzięki staraniom Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach od stycznia bieżącego roku realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy w szkołach podstawowych w naszej gminie. Do realizacji tego programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach- 3 grupy ćwiczebne, Szkoła Podstawowa nr4 w Ziębicach- 3 grupy ćwiczebne i Szkoła Podstawowa w […]

Czytaj więcej...

Jak chronić się przed wyłudzeniami kredytowymi w dobie pandemii

Ogromne natężenie informacji związanej z koronawirusem, a także praca zdalna, czas wolny czy zakupy przeniosły nas do Internetu. W przestrzeni online podejmujemy liczne działania, komunikujemy się, surfujemy więcej niż do tej pory. Tymczasem internetowi oszuści nie śpią, nawet w tak przykrym i trudnym czasie rozprzestrzeniającej się pandemii wirusa. Już czytamy […]

Czytaj więcej...