MISTRZOWIE MATEMATYKI XVII GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 2019/2020 ROKU


W Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach po raz piętnasty 28.02.2020 r. odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Inicjatorem i organizatorem konkursu jest mgr Anna Grabiec nauczyciel matematyki w SP nr 2.

W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas IV-VIII ze szkół podstawowych w tym:
10 uczniów z kl. IV
7 uczniów z kl. V
8  uczniów z kl. VI
8  uczniów z kl. VII
7 uczniów z kl. VIII

Do konkursu przystąpiły szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
Szkoła Podstawowa w Henrykowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
mgr Anna Grabiec
mgr Iwona Damm
mgr Ewa Krawiec
mgr Iwona Samaryk
mgr Dominika Szczypkowska Łopatka

Punktualnie o godzinie 9:00 Dorota Mikołajczyk – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, przywitała uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Następnie uczniowie z rąk komisji otrzymali zestawy zadań. Uczestnicy konkursu przez 60 minut rozwiązywali test składający się z 15 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie udali się do świetlicy szkolnej gdzie pod opieką pani Lucyny Sobolewskiej odpoczywali oczekując na wyniki konkursu. W tym czasie komisja przystąpiła do sprawdzania prac. Zadaniem komisji było wyłonienie Mistrza i Wicemistrza XVII GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO na pięciu poziomach nauczania: klas IV ,V, VI, VII i VIII.

Mistrzami XVI GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO zostali uczniowie:
Zuzanna Zbieg – ucz. kl. IV NSP – Lubnów
Łukasz Neyman – ucz. kl. V SP – Henryków
Anna Dudek – ucz. kl. VI  SP – Henryków
Marzena Sabaj – ucz. kl. VII SP – Henryków
Kacper Śliwka – ucz. kl. VIII SP Nr 2 – Ziębice

Tytuł Wicemistrza otrzymali:
Radosław Świdziński – ucz. kl. IV SP Nr 4 – Ziębice
Jakub Stefanów – ucz. kl. V NSP – Lubnów
Mateusz Jarosz – ucz. kl. VI SP Nr 2 – Ziębice
Sandra Koziura – ucz. kl. VII SP Nr 4 – Ziębice
Małgorzata Obodiak – ucz. kl. VIII SP – Henryków

Wicedyrektor szkoły pani Dorota Mikołajczyk pogratulowała wszystkim uczestnikom, wręczyła nagrody uczniom oraz podziękowania nauczycielom. Mistrzowie otrzymali dyplomy, statuetki „Mistrz Matematyki” i nagrody rzeczowe. Wicemistrzowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Żegnając się z uczestnikami konkursu wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach zaprosiła uczniów wraz z opiekunami do udziału w XVIII GMINNYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM w roku szkolnym 2020/2021.

Opracowała: mgr Anna Grabiec, nauczyciel matematyki