Ziębicka Gala Sportu – relacja z imprezy


Dodatkowo odsyłamy do lektury podsumowania na stronie ziebice.pl

6 lutego 2020r. odbyła się w Ziębickim Centrum Kultury przygotowana przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach kolejna, już VIII Ziębicka Gala Sportu.

Sportowe podsumowanie 2019r. poprowadził Pan Andrzej Regner Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach witając liczną grupę przybyłych działaczy klubów, sekcji sportowych i stowarzyszeń, zawodników, trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego z terenu Gminy Ziębice.

Na Gali Sportu obecni byli też Burmistrz Ziębic Pan Mariusz Szpilarewicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach – Pani Agata Sobków, Wicestarosta Powiatu Ząbkowickiego – Pan Waldemar Wieja, Pan Rafał Śledź – Sekretarz Gminy Ziębice, liczni radni gminni i powiatowi z terenu Gminy Ziębice, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Ziębicach, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele stowarzyszeń oraz OSP, a także licznie zebrani mieszkańcy Ziębic.

Dyrektor GCEiS podkreślił, jak ważne dla niego oraz Burmistrza Ziębic jest wsparcie sportowców, działaczy i trenerów w realizacji jednego z podstawowych zadań każdej jednostki samorządu terytorialnego tj. rozwoju kultury fizycznej i sportu. Jednocześnie zaznaczył, że doceniane są i zauważane sukcesy i inicjatywy wszystkich bez względu na przyznane na Gali Sportu wyróżnienia i nagrody.

Nad całością przedsięwzięcia czuwała Kapituła Plebiscytu w składzie:

Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrz Ziębic,
Pan Rafał Śledź – Sekretarz Gminy Ziębice,
Pani Małgorzata Domaradzka z Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji,
Pan Mirosław Masłowski – dyrektor ZCK,
Pan Jerzy Rejnowski – referent ds. sportu i oświaty,
Pan Andrzej Regner – dyrektor GCEiS.

Zgodnie z Regulaminem Plebiscytu prawo głosu miało około 40 podmiotów związanych z działalnością sportową na terenie Gminy Ziębice. W sumie oddanych zostało 14 głosów.
Każdy z głosujących mógł oddać 5 głosów w każdej kategorii (1 miejsce – 5pkt, …… 5 miejsce – 1 pkt).


A wyniki w kategoriach przedstawiają się następująco:

Impreza sportowa roku

Nominowani:
– Henrykowski Maraton Rowerowy
– VIII Półmaraton Henrykowski
– Cała Polska biega w Ziębicach
– III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Faraona
– IV Memoriał Henryka Kowalczyka
– Turniej streetballa
– III Runda Ipone Cross Country Series 2019
– Igrzyska Sportowe Seniorów
– Mistrzostwa Ziębic w piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych o Puchar Burmistrza Ziębic
– Powiatowe Otwarte Mistrzostwa w Szachach Szybkich
– XVII Rekreacyjny Rajd Rowerowy
– Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

ZWYCIĘZCA VIII Półmaraton Henrykowski


Sportowa nadzieja roku

Nominowani:
– Justyna Pawełek
– Mateusz Boboński
– Krystyna Flis
– Jarosław Skibiński
– Julia Świdzińska i Przemysław Dmytrów
– Arnold Szwarc
– Amelia Derkacz
– Aleksandra Moździerz
– Adam Zych
– Jakub Pawlak

ZWYCIĘZCA – JULIA ŚWIDZIŃSKA I PRZEMYSŁAW DMYTRÓW


Drużyna Roku – juniorzy

Nominowani:
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach – mini piłka ręczna dziewcząt klas VI
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach– piłka ręczna dziewcząt klasy VII-VIII
– Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach, piłka ręczna chłopców klas V-VI
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach – drużyna piłki koszykowej dziewcząt klas V-VI
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – drużyna piłki ręcznej dziewcząt
– MKS Sparta Ziębice – drużyna Młodzików
– Sekcja Szachowa Ziębickie Orły
– Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubnowa
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach – piłka koszykowa dziewcząt klas VII-VIII.

ZWYCIĘZCY – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZIĘBICACH PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT KLASY V-VI


Działacz Roku

Nominowani:
– Pani Katarzyna Kolega
– Pan Jan Kaczkowski
– Pan Maciej Łoś
– Pan Piotr Pęcak
– Pan Janusz Kwaśnica
– Pan Arkadiusz Zyber
– Pan Marek Matkowski
– Pan Tadeusz Szczepek
– Pan Paweł Bafia
– Ks. Krzysztof Deja

ZWYCIĘZCA – PAN ARKADIUSZ ZYBER


Trener Roku

Nominowani:
– Pan Paweł Dobrzański
– Pan Grzegorz Pierzak
– Pan Grzegorz Wołczyk
– Pan Jacek Ławrynowicz
– Pan Tomasz Świderski
– Pan Jerzy Michalski
– Jerzy Koprowski
– Pani Katarzyna Owczarek
– Pani Aneta Poplata

ZWYCIĘZCA – Pan Jacek Ławrynowicz


Drużyna Roku – seniorzy

Nominowani:
– Ziębicko – Ząbkowicki Klub Koszykówki Orzeł
– Klub Piłki Siatkowej Faraon
– Ziębicki Klub Sportowy Orion
– Victoria Dębowiec
– Błękitni Niedźwiedź
– Znicz Lubnów

ZWYCIĘZCA – Ziębicko-Ząbkowicki Klub Koszykówki „Orzeł”


Sportowiec Roku

Nominowani:
– Pan Józef Wyspiański
– Pan Wiktor Mizerski
– Pan Adam Wojtaś
– Pani Teresa Nowak
– Pan Wiesław Jabłoński
– Pan Szymon Zieliński
– Pan Jakub Pierzak
– Pan Kacper Przybyło
– Pan Radosław Korchan
– Pan Tadeusz Kruszelnicki

ZWYCIĘZCA – Józef Wyspiański


Nagrodę Fair Play ufundowaną przez Club Rotary Ziębice otrzymali tancerze z klubu AktanZofia i Jerzy Siwek.
Kapituła Plebiscytu, zgodnie z Regulaminem, przyznała wyróżnienia i nagrody specjalne za 2019 r.

Wyróżnienia otrzymali: Klub Piłki Siatkowej Faraon, Pan Wiesław Jabłoński, ks. Krzysztof Deja i Pan Krzysztof Cieśla.

Nagrody specjalne za rok 2019 poszły do: Sekcji Szachowej „Ziębickie Orły”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie i Pana Tadeusza Kruszelnickiego.

W trakcie Gali wystąpiły utalentowane uczennice Centrum Kształcenia Muzycznego „Hit” Wiktoria Działek i Julianna Tokarska, prowadzone przez Panią Anetę Leńską.

Poza tym pokaz sztuk walki przygotował Mistrz Świata w filipińskich sztukach walki Pan Adam Wojtaś.

Przedstawiona została również prezentacja dotycząca działalności koszykarskiej drużyny UKS 2 prowadzonej przez Pana Jacka Ławrynowicza – trenera roku 2019.

Wyróżnienie za działalność publicystyczno-sportową od Pana Leszka Więckowskiego z Gazety Ziębickiej otrzymali dodatkowo Pan Marian Ochał i Pani Krystyna Gruszka.

Wielkie podziękowania za przygotowanie Gali Sportu należą się: Panu Jerzemu Rejnowskiem, Panu Grzegorzowi Noculakowi, Panu Jerzemu Brzostkowi i Panu Rafałowi Śledź, a także pracownikom ZCK.

Na zakończenie Dyrektor GCEiS życzył wszystkim w 2020 roku samych sukcesów i radości z uprawiania sportu, a wraz z Burmistrzem Ziębic zaprosił na kolejną IX edycję Ziębickiej Gali Sportu.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach

Dodatkowo odsyłamy do lektury podsumowania na stronie ziebice.pl