Sportowe podsumowanie roku 2019


Zapraszamy do zapoznania się listą nominowanych w odpowiednich kategoriach; na stronie również Regulamin sportowego podsumowania roku 2019.

Stowarzyszenia, działaczy, kluby sportowe oraz nauczycieli wychowania fizycznego szczególnie zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Pana Andrzeja Regnera i zgłaszanie do 13 stycznia 2020 r. zgodnie z punktem II.2. Regulaminu do sekretariatu GCEiS w Ziębicach dodatkowych kandydatów do poszczególnych kategorii notkami biograficznymi i osiągnięciami sportowymi.

Lista kategorii wraz szczegółami nominowanych na naszej stronie.