V Międzygminny Konkurs Wiedzy Religijnej


Dnia 10 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach odbył się V Międzygminny Konkurs Wiedzy Religijnej, którego organizatorką była nauczycielka religii z w/w szkoły p. Agnieszka Korczewska.

 

W konkursie wzięło udział 12 uczniów z następujących szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim          – opiekun:  s. Bożena Nowakowska
  • Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Bardo                            – opiekun:  s. Małgorzata Krzesińska
  • Szkoła Podstawowa w Henrykowie                                    – opiekun:  ks. Wojciech Kubisiak
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach                                  – opiekun:  p. Aneta Malewicka
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach                                  – opiekun:  p. Agnieszka Korczewska

 

Celem konkursu było przede wszystkim uwrażliwianie uczniów i pielęgnowanie wartości religijnych, pogłębianie wiedzy biblijnej, zachęta do osobistej reflekcji nad własną relacją z Panem Jezusem i nawiązywanie nowych relacji z uczniami z innych szkół.

 

Konkurs składał się z 7 bardzo zróżnicowanych zadań, na wykonanie których uczniowie mieli określoną ilość czasu.

 

Laureatami V Międzygminnego Konkursu Wiedzy Religijnej zostali:

  • I miejsce                                SP w Henrykowie
  • II miejsce                               ZSP w Bardo
  • III miejsce                             ZSP w Bardo
  • Wyróżnienie:                      SP nr 2 w Ziębicach, SP nr 4 w Ziębicach

Fundatorem nagród V Międzygminnego Konkursu Wiedzy Religijnej był Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach pan Andrzej Regner, za które bardzo serdecznie dziękujemy..

Podziękowania składamy także Burmistrzowi Ziębic panu Mariuszowi Szpilarewiczowi, który sprawił nam przesympatyczną niespodziankę i przekazał upominki dla każdego uczestnika konkursu.

Kolejny raz okazało się, że poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki. Takie wydarzenie jak dzisiejsze pokazuje, że uczniowie nie wstydzą się przyznawać, że ich przyjacielem jest Jezus. Otwarcie mówią o tym, że pielęgnują tradycje religijne w swoich rodzinach i korzystają z sakramentów. To ogromna radość dla opiekunów, ponieważ to pokazuje, że nasza praca ma sens. Daje to motywację do dalszego działania, przynosi radość i osobistą satysfakcję. Dziękujemy Wam, drodzy uczniowie.

Osobiście bardzo serdecznie dziękuję uczniom za udział w konkursie, a opiekunom za pomoc w przygotowaniu uczniów. Zawsze bardzo cieszy mnie Wasza obecność. Dziękuję…

Organizator konkursu, Agnieszka Korczewska