Bank, bank spółdzielczy, parabank – podejmuj decyzję z głową i odpowiedzialnie


Czym jest bank, jaką spełnia rolę w życiu każdego z nas, dlaczego warto korzystać
z jego usług – odpowiedź na te pytania wydaje się dość prosta i niewymagająca specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Mimo to, dziś jednym z największych wyzwań stojących przed bankowcami jest skuteczne edukowanie społeczeństwa w zakresie m.in. znajomości usług i produktów bankowych oraz dobierania ich pod kątem rzeczywistych potrzeb. Oczywiście, w dużej mierze dotyczy to wszystkich nas,
bez względu na wiek, miejsce zamieszkania czy wykonywany zawód, ale z pewnością jest to szczególnie ważne w kontekście młodych ludzi, którzy stanowią najbardziej perspektywiczną grupę klientów banków. Są oni bowiem dopiero na początku swojej życiowej i zawodowej drogi, co będzie sprzyjało podnoszeniu statusu majątkowego, a w efekcie tego stabilizacji oraz chęci i możliwości zaspokajania
coraz większych potrzeb.

 Z pewnością, pomocne przy realizacji tych celów (np. dzięki kredytom, lokatom lub funduszom inwestycyjnym) mogą okazać się przede wszystkim banki. Są one instytucjami zaufania publicznego, funkcjonującymi w oparciu o istniejące przepisy oraz regulacje prawne i podlegają niezależnemu nadzorowi. Korzystając z ich usług, mamy pewność, że działają one w oparciu o licencję na świadczenie usług finansowych, a obie strony np. umowy kredytowej są w równym stopniu odpowiedzialne za jej skuteczną realizację. Banki zresztą również same dbają
o klientów i to nie tylko swoich, ale i całego sektora. Przejawem takiej troski
i jednocześnie kolejnym gwarantem bezpieczeństwa korzystania z usług banków jest funkcjonowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jego rola zyskuje
na szczególnym znaczeniu w przypadku rzadkiej, ale możliwej sytuacji jaką jest upadłość banku. Wówczas, ze środków zgromadzonych przez wszystkie banki wypłacane są zdeponowane oszczędności klientów takiego banku (do równowartości w wysokości 100 000 Euro na osobę).

 Szczególnym rodzajem banków są banki spółdzielcze, które odegrały i wciąż odgrywają ważną rolę jako te przybliżające lokalnie wielu osobom możliwości współczesnej bankowości. Dotyczy to szczególnie mieszkańców mniejszych miejscowości i terenów wiejskich. Dzięki specyficznej formie własności tych instytucji (opartej na zasadach spółdzielni, a nie akcjonariatu jak w przypadku większości banków komercyjnych), możliwe jest udostępnianie wybranych usług i produktów bankowych osobom np. o mniejszych dochodach, ale wiarygodnych w oczach członków spółdzielni. I to właśnie dzięki takim relacjom społecznym, ten rodzaj banków charakteryzuje znaczniej bardziej zindywidualizowany stopień podejścia do klienta, który także może korzystać z usług bankowych i to w miejscu zamieszkania,
bez konieczności wizyty w dużym mieście czy banku.

W środowisku ekonomicznym funkcjonują także podmioty, które mimo świadczenia niektórych usług o charakterystyce typowej dla banków, de facto tymi bankami nie są. Stąd też, określane są mianem „parabanków”. W przeciwieństwie do wcześniej opisanych przykładów, firmy te oferują usługi finansowe, często z ograniczeniem wielu procedur i formalności oraz proponują umowy na niespotykanie atrakcyjnych warunkach. Jednak ich jakość nie podlega żadnej weryfikacji, ponieważ parabanki nie są zobowiązane do uzyskiwania jakichkolwiek licencji na swoją działalność. Nie podlegają także żadnym instytucjom nadzorczym, przez co ich klienci nie są w istocie objęci nawet najmniejszą ochroną. Przez to, korzystanie z oferty parabanków można uznać za bardzo ryzykowne i nie zawsze efektywne. Ponadto, parabankom nie wolno przyjmować depozytów i udzielać kredytów. W ostatnich latach, jedną
z najgłośniejszych publicznie spraw związanych z parabankami była tzw. afera Amber Gold, w wyniku której swoje oszczędności potraciło tysiące Polaków.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszych oszczędności należy przede wszystkim zachować rozsądek i np. zapytać o radę bardziej doświadczone osoby
w tej kwestii. Bez względu na to czy dotyczy to tak prostej czynności jak założenie rachunku bankowego czy też lokowania własnych środków w bardziej złożone produkty, należy zawsze pamiętać o jednym. Korzystając z usług nadzorowanych
i licencjonowanych instytucji finansowych znacząco ograniczamy ryzyko przekazania naszych pieniędzy podmiotom, które mogą okazać się np. piramidą finansową bez odpowiednich i stabilnych zabezpieczeń powierzonego kapitału. Tak więc, nie bójmy się na pierwszym miejscu sięgać po bogatą ofertę polskiego sektora bankowego, który pod wieloma względami uchodzi za jeden z najlepszych w Europie.

Grupa BPS jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej”.

Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem