Gmina Ziębice nie zapomniała o swoich przodkach na Kresach Wschodnich


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach jako koordynator akcji  oraz placówki oświatowe                         z terenu Gminy Ziębice wzięły po raz kolejny udział w akcji „Znicze na Kresy Wschodnie”. Dzięki hojności naszych przedszkolaków i uczniów udało zebrać się kilkaset zniczy, które zapłonęły w Dniu Wszystkich Świętych na polskich cmentarzach na Kresach Wschodnich. W tegorocznej akcji zbierania zniczy udział wzięły następujące placówki oświatowe:

  1. ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W NIEDŹWIEDZIU
  2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZIĘBICACH
  3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZIĘBICACH
  4. SZKOŁA PODSTAWOWA W HENRYKOWIE
  5. PRZEDSZKOLE NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH
  6. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W ZIĘBICACH
  7. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZIĘBICACH
  8. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W HENRYKOWIE
  9. SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBNOWIE

Dodatkowe znicze przekazał Związek Nauczycielstwa Polskiego – Sekcja Emerytów i Rencistów.

Udział w akcji świadczy o tym, że uczniowie i wychowankowie nie tylko czczą symbole narodowe oraz świętują obchody ważnych rocznic, ale także zapoznają się z historią naszej Ojczyzny. Próbują także poznać dzieje swoich przodków, a przede wszystkim pamiętają o tych, którzy pozostali na wieki poza granicami Polski, tracąc nie rzadko życie za wolną i niepodległą Ojczyznę.

Dziękuję wszystkim darczyńcom za hojność i patriotyczną postawę.
Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach