Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wraz z Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie przystąpiło do realizacji programu profilaktyki czerniaka. Głównym celem naszych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka-czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. We wszystkich szkołach podstawowych z naszej gminy w klasach VII i VIII przeprowadzona zostanie lekcja profilaktyki czerniaka. Gminne Centrum Edukacji i Sportu przekazało do szkół: plakaty, ulotki, tablice ze zdjęciami. W roku szkolnym 2018/2019 udział w programie wzięło 176 jednostek samorządu terytorialnego. W ramach programu realizowane były zajęcia na temat czerniaka i metod jego skutecznej profilaktyki w klasach VII i VIII szkół podstawowych, trzecich gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Według danych Instytutu Onkologii w ubiegłym roku szkolnym w programie na temat czerniaka i metod jego skutecznej profilaktyki wzięło udział 240286 uczniów, odbyło się 10358 zajęć lekcyjnych. Na naszej stronie do pobrania jest komplet dokumentów wraz z materiałem filmowym.