I. otwarte mistrzostwa powiatu ząbkowickiego – 16.11.2019, Ziębice


REGULAMIN

I. Cel zawodów:

 • popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wyłonienie najlepszych zawodników zgłoszonych do Turnieju,
 • integracja poprzez sport.

II. Miejsce i termin:

Turniej odbędzie się w Sali Widowiskowej w Ziębickim Centrum Kultury przy          ul. Wojska Polskiego 10 w Ziębicach, 16 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 10.00. Otwarcie turnieju  I runda: o godz. 10.00 Zakończenie turnieju około: godz. 15.00. Rejestracja zawodników 9.30 – 9.50.

III. Organizatorzy:

Przedszkole Na Orlej Polanie, Urząd Miejski w Ziębicach, Starostwo Powiatowe oraz Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach i Ziębickie Centrum Kultury.

IV. Sędzia Główny:  Piotr Klukiewicz

V. Uczestnictwo:

Turniej będzie rozgrywany w trzech grupach wiekowych:

 • Grupa A – MŁODZIK (do 9 lat)
 • Grupa B – JUNIOR MŁODSZY (do 14 lat)
 • Grupa C – OPEN

VI. Zgłoszenia:

 • poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.chessarbiter.com;
 • telefonicznie, sms lub e-mail (szczególnie grupowe) z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer szkoły/przedszkola lub nazwa klubu, kategoria szachowa. Kontakt: Olga Lisowska: tel. 698-024-599 e-mail: lisowska@gmail.com
 • zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 15.00
 • Potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.30 do godz. 9.50 w dniu zawodów przed wejściem na salę gry.

VII. Przepisy gry

 • Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
 • Tempo gry grupa A i B: 15’
 • Tempo gry grupa OPEN: 10’ + 5’’
 • Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw. 
 • Zawodnik może spóźnić się 5 minut na rundę.
 • Osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców w grupach A i B, w grupie C klasyfikacja wspólna, dodatkowo nagrodzona będzie najlepsza zawodniczka.

 VIII. Wpisowe:

każdy zawodnik wnosi opłatę w wysokości 15 zł. Zgłoszenia w dniu zawodów 30 zł. Wpisowe płatne przy rejestracji w dniu zawodów.

IX. Nagrody:

 • Grupy A i B – miejsca I – III pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • Grupa C – miejsca I – III pamiątkowe puchary, dyplomy, nagrody finansowe:
 • I miejsce – 300 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 100 zł,
 • I miejsce wśród kobiet – 200 zł.

NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO RAZ.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy i niespodzianki.

X. Sprawy organizacyjne i inne.

 • sprzęt szachowy zapewnia organizator,
 • ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
 • parking bezpłatny przy sali gry,
 • bezpośrednio po zakończeniu ostatnich partii odbędzie się ogłoszenie wyników i dekoracja,
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • rodzice i opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju,
 • w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt od godz. 8.00-15.00 Przedszkole Na Orlej Polanie tel. 748191365

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników sprawozdawczość DZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych dla potrzeb organizatora.