Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Dnia 11 października 2019r. odbyła się w Ziębickim Centrum Kultury przygotowana przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach Gminna Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach witając liczną grupę przybyłych gości, w tym Burmistrza Ziębic Pana Mariusza Szpilarewicza, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ziębicach – Panią Agatę Sobków, Wicestarostę Powiatu Ząbkowickiego – Pana Waldemara Wieję, starszego wizytatora Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty Panią Annę Wojtysiak, radnych gminnych i powiatowych z terenu Gminy Ziębice, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Ziębicach, oraz dyrektorów, nauczycieli i emerytów z przedszkoli, szkół i żłobka z terenu Gminy Ziębice. Przedstawił on również osiągnięcia gminnej oświaty w roku szkolnym 2018/2019. Następnie głos zabrał Pan Mariusz Szpilarewicz Burmistrz Ziębic, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty z okazji ich święta, dziękując jednocześnie za całoroczny trud związany z kształceniem najmłodszej części naszego społeczeństwa.

Kolejną częścią uroczystości było wręczanie nagród Burmistrza Ziębic wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Gminy Ziębice. Nagrody w tym roku otrzymali:

 1. Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach
 2. Pani Marta Peglau – dyrektor Przedszkola Publicznego w Henrykowie
 3. Pani Dorota Hirkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
 4. Pani Barbara Ryba – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach
 5. Pani Magdalena Pałasz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 6. Pani Bogusława Kołsut – dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie
 7. Pani Anna Szempruch – dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu
 8. Pani Joanna Czarnecka – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie
 9. Pani Iwona Damm – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
 10. Pani Zofia Palmowska – pracownik administracji – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
 11. Pani Małgorzata Pietrzyk – pracownik obsługi w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie
 12. Pani Karolina Kubik – pracownik administracji Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach
 13. Pani Anna Ławrynowicz – sam. ref. ds. księgowości w GCEiS w Ziębicach
 14. Pani Jolanta Than – pracownik obsługi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ziębicach

W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali także pracownicy gminnej oświaty, którym w dniu 16 października 2019r. w Szczawnie wręczone zostaną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty odznaczenia branżowe, oraz Medale za Długoletnią Wzorową Pracę przyznawane przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę.

Złotymi medalami za długoletnią pracę odznaczeni zostaną:

Pani Iwona Damm – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach
Pani Beata Nowosad – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymają:

 • nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach: Pani Marzena Król -Prochera, Pani Urszula Trębacz Chylińska
 • nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach: Pani Marzena Tworek, Pan Anna Tomczuk
 • nauczycielka Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach Pani Małgorzata Świderska.

Po raz 11 przyznano także nagrody „Ziębickiego Lauru Oświatowego”. Tegorocznymi laureatami zostali:

 1. Pani Dominika Samborska – pracownik GCITiK- za podejmowanie i realizowanie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży z terenu gminy Ziębice.
 2. Pani Barbara Sawka– wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Lubnowie za propagowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Ziębice wolontariatu i postaw prospołecznych.
 3. Ks. kpt. dr Krzysztof Deja – dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju oświaty na terenie Gminy Ziębice

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie wystąpił zespół Krab przedstawiając licznie zgromadzonej publiczności przede wszystkim covery polskich przebojów. Występ zespołu został oceniony bardzo wysoko i zakończył się podwójnym bisem. Niektórzy stwierdzili, że był to jeden z najlepszych występów ostatnich lat podczas akademii z okazji DEN.

Andrzej Regner – Dyrektor GCEiS w Ziębicach